En av de äldsta aktörerna inom handeln i Habo är Habo optik. Vi fick oss en liten pratstund med grundaren Sören Colvingby. Butiken startade igång 1998. -”Jag hade bott här ganska många år. Och då fanns det ingen butik i Habo som höll på med optik. En kompis till mig frågade då om jag inte skulle öppna för kommunen efterfrågade vissa typer av butiker bland annat då optiker. Kommunen och Habo bostäder var väldigt tillmötesgående och hjälpte till med att färdigställa lokalen och stöttade mig och har gjort det i alla år.”

Sören Colvingby, grundare av Habo Optik

Optiker-branschen har de senaste åren genomgått en förändring med fler aktörer, nåt som man självklart även märkt av hos Habo Optik.

-”Oavsett hur vi blir utsatta av konkurrens eller vad man ska kalla det så handlar det om att finna sin plats i och med att branschen förändras. Så vår del har blivit att vi tar oss tid för kunden, service och närheten. Jag tror att istället för att lägga massor pengar på reklam så kan man lägga det på personal som ger sin tid för kunderna”. Sören betonar noga att allt som händer i branschen inte är negativt, att det är viktigt att kunderna ska känna sin frihet.

Habo optik är medlem i en medlemsorganisation som heter Synologen, bestående av 108 butiker, -”Det är en frivillig organisation inom optikerbranschen där butikerna gör gemensamma upphandlingar, kvalitetssäkringar och hjälper till att öka kompetensen.” I butiken har man medvetet valt att fokusera på kvalité. Skillnaden mellan billigare glasögon är design, konstruktion och materialval på bågarna. Och när det gäller glasen så är det skillnad på behandlingsbiten. De kan se lika- dana ut men det kan skilja mycket i funktion, tex hur glasen klarar olika temperaturskillnader mm. På progressiva glas är det även skillnad på utformningen och hur slutanvändaren upp- fattar glasen. Habo Optik tar in glas från några av de verkligt världsledande leverantörerna.

Nåt som också är lite exklusivt med Habo optik är att de har kvar sin egna verkstad -”Idag försvinner verkstäderna ifrån de flest butikerna då det slipas centralt. Men vi slipar på plats i butiken”. Fördelen med detta är att Habo optik blir mer flexibla med inslipningsarbeten. -”För oss handlar det inte heller bara om att man ser bra eller dåligt. Det handlar också om andra saker så som att vi kan ta fram solglasögonen i riktigt svepta bågar med styrkor i”. -”Vi kan individanpassa på ett helt annat sätt tack vare inslipningstekniker. Vi är fria att jobba med de världsledande glasleverantörerna som kan ta fram lite mer specialglas. Och det är verkligen en styrka”, flikar Hanna Rosenqvist som är butikschef in. -”Vi försöker se det som att inget är omöjligt även om det såklart finns saker vi inte kan göra. Men vi försöker inte se begränsningar- na”. Så när andra butiker kanske säger nej för att en förfrågan inte ingår i standardsortimentet tar Habo optik kundens önskan på allvar och undersöker möjligheterna att hitta en lösning.

-”När vi får in en kund så handlar det om 80% lyssna och 20% göra. Vem är du, vad vill du, vad behöver du? Att verkligen ta reda på vad kunden önskar och vilket behov som finns”.

En produkt som växer starkt är olika former av filter. Ett exempel på det är ett hjälpmedel som hjälper till om man kör bil när det är mörkt som underlättar sikten, man får bättre kontraster och det dämpar det störande ljuset från xenon- ljus. Ett sånt här filter är också väldigt bra för dom som inte når upp till 100% syn, ligger man på 40-60% så är dessa filter jättebra och ger verkligen stor skillnad. Filterna finns i olika versioner och utförande och kan hjälpa till vid olika ändamål.

En del i det dagliga arbetet är vårdbiten. I samband med maskinparken och ”vårdtänket” har förändrats har den biten blivit viktigare för Habo Optik. -”Samarbetet med vården gör att vi kan ha korta ledtider med remisser och dialog”. Men samarbetet går åt båda hållen. Det kan också vara att Habo optik rekommenderar en kund vart den ska vända sig när det gäller operationssidan och sen att det är en bra dialog mellan läkare och optiker för att kunden ska få den absolut bästa tänkbara hjälpen. Men det är alltid kunden som avgör var dem vill bli remitterad. -”Det handlar åter igen om att se människan. Och att knyta ihop det med en god vårdsektor”.

Och i och med att utvecklingen går framåt och med Habo optiks möjlighet att hitta individanpassade lösningar så finns det alltid möjlighet att saker förändrats. Har man fått ett hopplöst besked tidigare i nåt annat forum är det värt att göra ett besök för att se vad det finns för möjligheter idag.

Drivkraften bakom att driva Habo Optik för Sören med personal är så mycket mer än bara pengar. -”För mig är det goda relationer. Det vi jobbar med påverkar människor mer eller mindre. För vissa förändrar det hela livet. Jag tänker på de människor idag som har väldigt svåra synnedsättningar. Det finns idag inte många plattformar för dom att få hjälp och få reda på vad som går att göra, vem som kan hjälpa och hur.”

Text: Mattias Nilsson
Foto: Mari Widetoft

Share post with: