Habo Energi är en kommunal verksamhet som totalt sett består av tre olika bolag. Tillsammans tillhandahåller och servar bolagen kommuninvånare med ett antal olika delar som var och en av oss ofta ser som självklarheter.

Nyinflyttad eller redan rotad i Habo? Oavsett vilket så har ni kommit i kontakt med Habo Energi på ett eller annat sätt. Exempelvis genom att trycka på ljusknappen, vrida upp elementet, sätta igång spisen, läsa e-mail eller surfa runt på datorn.

Välkommen till Habo Energi

Samhällsbyggare

Efter en intervju med ledningen för Habo Energi är det lätt att förstå varför man valt devisen ”för ett levande samhälle”. Vad vore Habo utan sitt kommunala bolag som ser till att det finns el, värme, internet, bostäder och andra lokaler.

VD Bengt Fransson

– Vi är inblandade i det mesta och ser oss som samhällsbyggare, säger VD Bengt Fransson, och nämner som exempel några av bolagets fastigheter i centrum.

– I de lokaler vi där hyr ut i centrum kan man exempelvis låna böcker, träffas, bo, ta en fika, skaffa nya glasögon, köpa blommor, bröd och vin.

Habo Energi bildades för cirka femton år sedan då man skapade en koncern där Habo Kraft och Habo Bostäder också ingår. Genom att samla de kommunala bolagen under ett tak så fick man en effektivare gemensam hantering av framför allt administration och ledning. Dessutom arbetar ett trettiotal elnätsmontörer, fastighetsskötare, fibertekniker och kundmottagare med att hålla igång verksamheten. Det är en mer omfattande historia än vad man direkt tänker på.

Firade nyligen 100 år

Ursprunget till dagens bolag är Habo Kraft som nyligen firade sitt 100-årsjubileum. De ansvarar för distributionen av el och äger elnätet i större delen av kommunen. Det hela började i något mindre skala med lokala vattenkraftverk som försåg närliggande hus och industrier med ström. Det första kraftverket anlades 1921 vid Kvarnekulla där Knipån sänker sig 60 m på en sträcka av knappt en kilometer. Kraften i det flödet användes i nästan sjuttio år. Numera är den kraftstationen dock nedlagd, liksom de flesta andra verken som byggdes upp under samma tid. Ett av dessa är dock fortfarande i bruk. Vid Svedåns kraftstation produceras det 1,5 miljon kWh per år, vilket räcker till normal förbrukning av el för ca etthundra villor. Inte illa, fast det räcker inte långt med dagens krav på strömförsörjning till Habos ständigt ökande befolkning.

Vi växer när Habo växer

– Vi växer när Habo växer. Och det känns bra att bolaget drivs som ett kommunalt aktiebolag. Inga skattemedel finansierar vår verksamhet, utan bolagets intäkter är enbart avgifter från kunderna. Vi är därmed samtidigt konkurrensutsatta och affärsdrivande men utan krav på vinstmaximering. Det överskott som genereras går direkt tillbaka till verksamheten i form av till exempel utbyggnad av fibernätet, säger Bengt.

Ronny är fastighetsskötaren som fixar det mesta inom fastighetsreparationer.

Moderbolaget Habo Energi bedriver elhandel, producerar och distribuerar fjärrvärme. Det mesta av den el som matas ut i Habo kommer även idag från vattenkraft och från det fliseldade värmeverket mitt i Habo. Därifrån distribueras fjärrvärmen som är under utbyggnad bland annat till det nya området på Kärnekulla.

Hela Sverige ska vara uppkopplat

Elförsörjningen på landsbygden kunde tidigare vara ett problem med de luftburna ledningarna. Vinter och höststormar innebar mycket extraarbete med att laga nedfallna ledningar ofta i besvärlig terräng. Artikelförfattaren själv minns snöstormen i november 1995 då Gustav Adolf var strömlöst i fem dygn. När bandvagnen från Habo Kraft tog sig fram genom snödrivorna i skogen, stannade till hos oss och frågade hur vi klarade oss kändes de verkligen som räddare i nöden. Än mer tacksamma blev landsbygdsborna då arbetet med att gräva ner luftledningarna startade. Grävningar av det slaget samordnas idag med nedläggning av en annan viktig livlina. Fiber. 


HaboNet, som är en del av Habo Energi, hanterar det lokala stadsnätet för digital kommunikation. Det vill säga dragning av själva fiberkabeln där sedan ett urval av tjänsteleverantörer kan skicka sitt utbud av digital information.

Regeringens mål är att hela Sverige ska vara uppkopplat till år 2025. Habo Energi arbetar för fullt på att kunna erbjuda fiber till alla kommuninvånare inom några år. Det stora arbetet är att få ut det på landsbygden där bebyggelsen är spridd, många markägare är involverade och en del hushåll ligger ensligt till. I några delar av kommunen får man stöd för fiberutbyggnaden av det så kallade Landsbygdsprogrammet som delvis finansieras av EU.

Ny fiberkabel i Vättern förstärker HaboNet

Habo Energi lägger, tillsammans med Jönköping Energi, ny fiberkabel i Vättern fram till Visingsö för att öka säkerheten i HaboNet och i regionen runt omkring. Att kunna välja alternativa kommunikationsvägar skapar säkrare leveranser för kunderna om det skulle bli fel på någon av kablarna.

Foto: Mats Olofsson

Denna pusselbit gör att säkerhetsnivån höjs rejält i fibernätet. Nu kan man hantera eventuella framtida avbrott lättare och det gör att alla samhällsviktiga funktioner samt företag och hushåll kan förses med tjänster från HaboNet på ett säkrare sätt.

Arbetet med att ansluta en ny kabel mellan Svedudden och Visingsö har sina utmaningar. Dels är kablarna väldigt långa, cirka 7 km, dels är Vättern väldigt djup på vissa ställen. Hela kabeln väger 12 ton.

Viktigt med bostadsförsörjningen

Habo bostäder har funnits sedan 50-talet och startade i stiftelseform för att trygga bostadsförsörjningen i kommunen. Den allra första fastigheten var på Kapellgatan och den senaste är vid Gröne vägen. Habo bostäder förfogar också över andra lokaler som hyrs ut för näringsverksamhet.

Fredrik tar sig fram i Habo med Habo Energis egna elcykel.

– Vi ser oss som samhällsbyggare. Att förse Haboborna med el, värme och fiber är viktigt, men en stor bit är också bostadsförsörjningen. Det sköts genom dotterbolaget Habo bostäder som för tillfället har ca 600 lägenheter. Och fler ska det bli, säger Nina Fox Stark, som arbetar som marknadsansvarig på Habo Energi.

Vi är väl förberedda…

– Vi avvaktar än så länge utvecklingsplanen för centrum innan vi sätter igång med fler byggprojekt. Ett är dock redan under uppstart. I Kvarteret Liljekonvaljen kommer vi att bygga 27 lägenheter samt en aktivitetslokal. Vi vänder oss i första hand till äldre hyresgäster, 65+, och projektet sker i samarbete med Habo kommun som också planerar att bedriva verksamhet där, berättar Nina.

Står inför framtida utmaningar

I takt med den snabba tillväxten av Habo tätort så står kommunen inför stora utmaningar av olika de slag, så även de kommunägda bolagen.

Vi är väl förberedda i vår ”diversebutik” för att kunna möta konkurrensen och kompletterar exempelvis vårt utbud med hjälp av olika privata aktörer. Tillsammans med den duktiga personal vi har inom organisationen, som arbetar med samma kraft och energi som företaget levererar ut till kunden, så känner jag mig trygg med att vi kommer kunna fortsätta att serva kommuninvånarna på bästa vis, understryker Bengt.

Vi tackar Bengt och Nina för intervjun. Tiden har gått fort och det finns såklart mycket mer att berätta om detta bolag. Vi nöjer oss dock för denna gång och önskar Habo Energi lycka till framöver.

Text: Lotta Hoffback-Kaljo
Foto: Mari Widetoft/ Marie Wärnbring/ Mats Olofsson

Jag undrar även var Bengt och Nina själva hämtar sin personliga energi ifrån?  

– Jag hämtar min energi genom folkmusik och dans. Vi flyttade även nyligen ut på landet. Så att leva nära naturen är också en avkoppling och kraftkälla för mig, svarar Bengt.

–  Du då, Nina?

–  Jag springer gärna i skogen. Jag har dessutom börjat med långfärdsskridskor. En av de första turerna gick på Helgasjön inte långt härifrån. Jag hoppas också att kunna få möjlighet att åka på vackra Vättern under kommande vintrar, säger Nina entusiastiskt.

Share post with: