Arbetet med boken” Habo kommun - I ord och bild fram till år 2015” började 2010 då fritids- och kulturnämnden tog initiativet att samla ihop informationen som fanns om Habo kommun. -”Problemet vi hade var att det fanns mycket dokumenterat men det fanns hemma hos olika lokalhistoriska forskare, det fanns inte sammanställt någonstans”, förklarar Thomas Lund som fungerat som samordnare under projektet. Detta är inte första boken om Habo kommun, Habo-boken gavs ut på 1950-talet och behandlar tidig Habo historia. Den här boken fokuserar mer på händelser och personer under 1900-talet. Förhoppningarna är att boken ska kunna användas i undervisningssyfte där den dokumenterar vår lokalhistoria och bevarar den för eftervärlden.

Boken är skriven på ett litet speciellt sätt, det har inte funnits en huvudredaktör utan mycket jobb har lagts ner på att hitta rätt och skrivvilliga människor med sina specialområden. Personerna som varit med och skrivit är en blandning av gamla, utflyttade och nya Habobor, men alla har en koppling till Habo eller närområdet på något sätt.

Thomas Lund

-”Vi bildade en redaktionskommitté, det var jag (Thomas Lund) och Magnus Widell och Kalle Lindqvist, Hans-Evert Renérius och Pia Lindberg. Vi började med att lägga upp strukturen och började på 250-300 sidor men slutade på 488, så det har ju svällt hela tiden”. -”Det här tog lite längre tid än vad vi räknat med och då har ett sånt här projekt tendensen att växa. Sen är det mycket bilder i boken, jag tror det är över 500 bilder”, fyller Magnus i. Och att hitta rätt bilder har varit en stor del i Thomas och Pias jobb. -”Vi har vänt ut och in på allt vad bildarkiv heter här i kommunen. Vi gick igenom gamla bildbanker, vi letade i hembygdens förråd, hos privatpersoner. Så det har varit mycket jobb med bildlekande. Men slutresultatet blev bra”.

Boken är uppbygd på ett sånt sätt så den passar både nyin flyttade och yngre som tycker det är intressant att lära sig mer om hur Habo har utvecklats och vad som tidigare har hänt. Men även en som levt hela sitt liv i Habo kommun kan hitta intressanta delar i boken. Själva kapitelindelningen och index är också något som det har lagts en hel del arbete på. Tanken är inte att man ska läsa boken från första till sista sidan utan mer leta upp den delen man är intresserad av. Man kan i boken läsa om personer, platser och speciella händelser.
En rolig grej med boken är att man inte bara har fokuserat på centrala Habo utan alla delar av kommunen har sin del och som läsare får man chansen att lära känna de mindre platserna utanför själva Habo. Även Vättern och sjöfarten på Vättern har fått sin del.

Efter diskussioner blev det ”Habo kommun – i ord och bild fram till år 2015”

Magnus Widell

Omslaget och namnet

Då boken skulle handla om hela kommunen kändes det fel att bara kalla den för Haboboken, det var viktigt att alla i kommunen skulle känna att det var en bok för dem. Samma sak med bilden som skulle pryda omslaget. -”Vi hade en lång diskussion om vad vi skulle ha som första bild. Till slut så valde vi att välja bilden på rondellen och de här pelarna som symboliserar de 5 tätorterna och deras geografiska läge och storlek. Det är ett konstverk som gjordes 2006 och symboliserar hela kommunen.”

Nu när boken funnits ute till försäljning en tid så står det fast är den är en succé som tagits emot väl av läsarna. För den som är intresserad av att läsa så finns den att få tag på biblioteket och att köpa på Bok & Present-Shopen i Habo.

 

Text: Mattias Nilsson
Foto: Mari Widetoft

Share post with: