I ett helt år har vi levt med en pandemi och inga områden i samhället står opåverkade. Alla har drabbats på ett eller annat sätt. Idrotten och föreningslivet är inget undantag. Verksamheter som bygger på ideellt engagemang och överlever tack vare medlemsavgifter, bidrag, sponsorer och publikintäkter. Men vad händer när publiken inte längre får komma, cuper ställs in, medlemmar och aktiva uteblir från föreningen och dess aktiviteter och sponsorerna kämpar för sin egen överlevnad?

Nästan varje dag kan vi läsa i någon tidning om hur hårt föreningslivet har drabbats. Över hela Sverige finns det föreningar som inte längre får ekonomin att gå ihop och som tvingas lägga ner verksamheten. De stora förlorarna är våra barn och ungdomar. I samma tidningar kan vi lika ofta läsa om hur dessa rör på sig mindre och mindre, blir mer stillasittande och mår sämre. Detta var ett faktum redan innan Covid-19 började spridas över Sverige. Idag ser det ännu sämre ut och många är oroliga för vad detta får för konsekvenser på lång sikt.

Magazine195 bestämde sig för att ta tempen på föreningslivet i Habo. Hur ser det ut efter ett års pandemi? Kommer barnen och tränar och hur ser det ut med ekonomin?

Vi ställde följande frågor till föreningarna för att få en liten bild av läget. Av utrymmesskäl så har det inte varit möjligt att få med alla föreningar, och vi har inte fått tag på alla vi har försökt ringa. De frågor vi ställde var följande:

 1. Har ni märkt av något medlemstapp bland era aktiva barn och ungdomar?
 2. Har engagemanget hos ledare och föräldrar påverkats under pandemin?
 3. På vilket sätt har situationen påverkat er ekonomiskt?
 4. Hur planerar ni inför resten av 2021?

Habo IF
Mattias Hallman, ordförande

 1. Nej, det har vi faktiskt inte gjort. Tvärtom till och med, vi ökade både i antalet medlemmar och aktiva under 2020.
 2. Under 2020 märkte vi inte av det och jag hoppas och tror inte att vi gör det under 2021 heller. Att vi kunde öka i antalet aktiva under 2020 är till stor del våra engagerade ledares förtjänst. De försökte hela tiden hålla verksamheten igång under de restriktioner vi hade då.
 3. De ekonomiska konsekvenserna av pandemin blev ganska stora för Habo IF, då vi tvingades ställa in Habocupen. Genom att jobba med våra utgifter, engagera våra medlemmar i fler försäljningsaktiviteter och tack vare Coronastöd från RF kunde vi trots allt undvika ett negativt resultat.
 4. Vi planerar för att kunna genomföra en så normal säsong som möjligt, men anpassar oss efter de förutsättningar som råder. Stort fokus ligger på att arbeta med vår spelar- och ledarutvecklingsplan, och lite andra aktiviteter, för att så många barn som möjligt ska välja att idrotta så länge som möjligt. Det är väl om möjligt än viktigare idag.

Fagerhult Habo Innebandy
Björn Sundqvist, ordförande

 1. Jag kan inte säga att vi har tappat aktiva men vi ser att det är färre på träningarna. Svårt att veta om de i dagsläget är hemma för att de är sjuka eller om vi har tappat dem. Risken är väl stor att vi tappar en del av de äldre ungdomarna som nu tycker det är för skönt att sitta hemma.
 2. Nej, det är ingen som har slutat och de är lika engagerade som tidigare. De vill bara komma igång och köra som vanligt.
 3. Det är främst i form av uteblivna intäkter på herrarnas matcher. Vi har fått bidrag men det motsvarar ju inte fullsatta läktare. Det är svårare med sponsorer men vi har också minskade utgifter på grund av att damernas serie blev inställd.
 4. Vi planerar för att kunna köra på som vanligt efter sommaren. Tack vare att vi anställt Mikael Hill i föreningen kan vi erbjuda ett träningsläger i sommar. Vi kommer också på olika sätt och med olika aktiviteter jobba aktivt för att behålla ungdomarna och locka tillbaka de som eventuellt slutar nu.

Habo Tennisförening 2016
Fredrik Rosengren, ordförande

 1. Ja, den senaste tiden kan vi tyvärr se att enstaka ungdomar väljer att sluta. Jag tror att det beror på att det händer för lite, det är varken tävlingar eller andra aktiviteter.
 2. Tvärtom, de vill bara köra på för fullt.
 3. Inte jättemycket, faktiskt. Vår tränare är permitterad och arbetar 40 procent, vi har fått corona-stöd och vi har haft fler bokningsbara tider på grund av färre föreningsaktiviteter. Så detta har sammantaget gjort att vi i det stora hela inte har drabbats så hårt ekonomiskt.
 4. Vi är redo att köra igång för fullt så fort vi får det. Frågan är bara när det blir, förhoppningsvis kan vi det i höst. Vi såg ett stort intresse bland de yngsta barnen innan pandemin men nu har vi knappt några barn under 6 år. Jag är lite orolig att vi kommer att få se ett glapp i vissa åldersgrupper, att det finns en risk att intresset har svalnat och att det kommer att ta tid att bygga upp det igen.

Habo Friidrott
Lars Elfgaard, ordförande

 1. Ja, det gör vi tyvärr. Vi har redan svårt att behålla och motiverade ungdomar som är 15-20 år och som inte befinner sig på elitnivå. Tidigare har vi ändå sett dem lite då och då men nu ser vi dem inte alls.
 2. Inget annorlunda mot tidigare, engagemanget är fortsatt stort. Några ledare har inte velat vara med på träningarna inomhus pga corona medan andra har kört på. De har tränat i mindre grupper och barnen har fått lämnas och hämtas utanför hallen.
 3. Vi har inte förlorat så mycket. Samtidigt som vi inte kunnat arrangera våra tävlingar, som ger intäkter, så har vi haft minskade kostnader för tävlingsavgifter och läger. Vi har även fått bidrag för uteblivna intäkter från våra arrangemang.
 4. Normalt har vi en liten paus mellan inne- och utesäsongen men i år är det inte så mycket att ta paus ifrån, så vi vill igång utomhus så fort som möjligt. Tanken är i april. Vi planerar för att arrangera tävlingar den 5 och 12 juni, men vi vet såklart inte om det går.

Habo Wolley
Jan-Anders Haag, ordförande

 1. Det är lite svårt att säga. Det är färre barn på träningarna men det är ofta olika barn som är borta, så det är svårt att säga om det är ett tapp. Vanligtvis har vi aktiviteter i skolan och då brukar det vara några som vill börja träna, men den nyrekryteringen har vi saknat helt den här säsongen.
 2. Vi är bortskämda med många engagerade ledare. Vi rekryterar varje år många ledare tack vare wolleybompa (3-5 år), där föräldrarna är med barnen, men i år har vi inte kunnat ha wolleybompa. Därför tappar vi den möjligheten att rekrytera nya ledare, samtidigt som det heller inte fyller på med lika många 6- åringar.
 3. Vi har klarat oss ganska bra. Vi har bra ordning, ett eget kapital och håller i pengarna. Det största avbräcket är att vi inte kan anordna två stora turneringar som vi gör varje år. Vi bör få kompensationsstöd för dem men det täcker kanske hälften. Men vi håller vår budget så jag är inte orolig.
 4. Vi siktar väl nu på utomhussäsongen på vår Beach Arena med åtta planer. Förra året började vi utomhus redan i månadsskiftet mars/april och beachvolleyn fick ett uppsving under 2020. Det är lite enklare utomhus, så vi får se om beachvolleyn växer i år också.

Fortsätt stötta föreningarna i Habo
Efter att ha pratat med fem av föreningarna i Habo så är det ändå skönt att kunna konstatera att samtliga verkar må väldigt väl som föreningar. Alla känner av konsekvenserna av Corona men genom hårt arbete och ett stort engagemang så har man både lyckats hålla barnen i rörelse och hålla ekonomin i balans.

De flesta föreningar märker av någon form av tapp bland barn och ungdomar. Beroende på hur verksamheten ser ut så är det antingen de allra yngsta eller de i övre tonåren som försvinner. Just ungdomar i 15-19-årsåldern är en målgrupp som idrotten redan innan pandemin har fått allt svårare att behålla. När de nu i perioder inte ens har fått träna är steget att komma igång igen många gånger allt för stort. Det har blivit skönt att sitta hemma.

Corona och de efterföljande restriktionerna kommer att fortsätta slå hårt mot föreningslivet. Även om inga föreningar idag hissar den röda flaggan, så finns oron där. Både över att barnen slutar, och vilka konsekvenser det får på deras hälsa, men också hur ytterligare säsonger med tuffa restriktioner kommer påverka ekonomin. Även om man kan kapa i kostnader just nu, vänta med investeringar, så kommer dagen då de behöver göras och då behöver pengarna finnas på kontot.

Här har vi alla som bor i Habo ett ansvar. Vill vi även i fortsättningen ha så välmående föreningar som vi har idag behöver vi på olika sätt hjälpa till och stötta dem. Bli stödmedlem i en förening och visa ditt stöd. Köp deras lotter, kakor och kläder. Varje krona räknas.

Men framförallt – uppmuntra era barn att testa på nya idrotter eller helt enkelt fortsätta med de idrotter de håller på med. Det är viktigt för barnens hälsa men barnen är också motorn i alla våra idrottsföreningar.

Text: Niklas Bohman 
Foto: Mari Widetoft

Share post with: