Therese Almgren tog över Bankeryds Trafikskola under hösten 2020. Fortfarande så känns allt dock fortfarande lite nytt och hon försöker känna in vad som måste förbättras eller förändras. Men Therese har samtidigt en tydlig vision av hur hon vill driva verksamheten framåt.

Bankeryds Trafikskola har hjälpt ungdomar att ta körkort sedan 1980-talet. När Therese Almgren tog över trafikskolan var det alltså en sedan länge etablerad rörelse. Tillsammans med tidigare erfarenhet av att har jobbat som trafiklärare i Jönköping, samt en stor
portion av serviceanda, så är hon övertygad om att verksamheten kan utvecklas och bli ett än mer självklart val för de som vill ta körkort av olika slag. Att Therese nu är trafikskolechef och ägare av en egen körskola gör att hon kan utforma verksamheten mer
som hon själv vill.Anställd personal
”Jag kommer att fortsätta att utveckla trafikskolan tillsammans med företagets anställda med fokus på en god serviceanda. Jag vill att en personlig approach ska genomsyra allt som vi gör gentemot kunder”, säger Therese glatt.

Till sin hjälp har Therese två anställda trafiklärare. Victoria Seguel Galvan, som jobbade på körskolan i Bankeryd redan innan Therese förvärvade verksamheten, ansvarar idag till största delen för alla som vill ta mopedkörkort. Under hösten förra året, då antalet elever
ökade kraftigt, så beslutade Therese att dessutom anställa trafikläraren Magnus Torbjörn.

”Trots att det är jag som är chef så känner jag att vi gör det här tillsammans och att vi tre redan utvecklat ett väldigt gott samarbete. Vi jobbar på ett liknande sätt och förstår varandra bra”, säger Therese.Ett gemensamt mål…
Det märks att de är ett team som har en gemensam drivkraft. Nästan samstämmigt säger de att det roligaste med jobbet är att se att eleverna lyckas.

”Vi har ju ett gemensamt mål, att de ska få sitt körkort”, understryker de alla tre. ”Det är underbart att se hur glada de blir”, fortsätter Therese, och berättar hur elever ofta tackar i efterhand för all hjälp de har fått.

”Lika roligt som det är att se eleverna få sina efterlängtade körkort, lika tråkigt är det när de misslyckas. Särskilt svårt är det när vi vet att elever är redo för uppkörning och är duktiga på att köra. Men nervositet kan göra att de ändå misslyckas. Och ibland får man
även trösta någon som gråter”, säger Therese.

Individuell plan för varje elev
Som tur är lyckas de flesta, åtminstone förr eller senare. Vägen till körkortet kan se olika ut. Gemensamt för alla som kommer till skolan är att de först får en testlektion, där någon av de tre på trafikskolan gör en bedömning av hur mycket eleven kan. Därefter läggs det upp en plan för vad han eller hon behöver träna på och de prov som ska göras bokas därefter in. Efter en individuell bedömning så kan därför upplägg av lektioner se olika ut och bero på varierande kunskapsnivå likväl som andra anledningar.

”De tar in på olika sätt. Vissa måste man spendera mer tid tillsammans med och prata igenom alla momenten, andra kan man instruera först och sen utför de allt på egen hand”, säger Magnus, som tycker det är inspirerande att vägen till målet ser olika ut för alla elever.
Även teorin anpassas i möjligaste mån för varje enskild elev. Undervisningen sker så långt det är möjligt i små grupper om maximalt 12 stycken deltagare.

”Då har vi tid att hjälpa till bättre. Om någon har svårt att förstå ett visst moment så finns det tid att förklara om inte klasserna är för stora”, säger Victoria.

Hon menar att för ungdomar som tar mopedkort så kan det många gånger vara svårt med vissa termer. Även om de har gått igenom till exempel vad regeln ”lämna företräde” är och de kan detta moment i körningen så kan det fortfarande vara svårt för dem att förstå
innebörden när det är dags för prov.

”Ibland har vi erbjudit elever att komma en timme extra, för att verkligen hjälpa dem igenom det som upplevs svårt”, flikar Therese in.

Annars är målet att eleverna ska arbeta självständigt och ta eget ansvar även för teorin.

”Teorin och körningen bör helst komma hand i hand. Annars får vi sitta och undervisa när vi är ute och kör, vilket inte är meningen”, säger Therese.Litet samhälle kontra större stad
Therese menar på att eleverna i Bankeryd överlag är väl förberedda när de kommer för att ta körkort.

”Det är ofta lättare här än i stan. Många har haft möjlighet att köra mycket innan de kommer hit” förklarar hon.

Dessutom upplever hon att eleverna är mer ivriga på att ta körkort i Bankeryd än i Jönköping. Det är vanligast att de tar det när de fyller 18, medan det i Jönköping är en högre grad av elever som väntar till senare, enligt Therese. Anledningen tror hon kan vara att behovet av frihet med eget körkort är större i Bankeryd än i Jönköping där det är enklare att ta sig fram på annat sätt.

En stor fördel med körskolan i Bankeryd förefaller vara dess mindre storlek. Trots att elevantalet ökar och att företaget aldrig säger nej till någon – så är man mån om att behålla det mer personliga formatet.

”I stan var det mer löpande band, in och ut ur bilen”, säger Terese.

I Bankeryd turas de också om att sitta i receptionen, vilket gör att de alla möter många elever när de kommer för att ha sina lektioner. Det upplever Therese som väldigt positivt, vilket gör att de på så vis lär sig fortare vad alla heter och kan hälsa på dem med namn.
Framför allt är det viktigt att ge ett gott intryck till dem som kommer dit för första gången, menar Therese.

Underlättar med hämtning och lämning
För många kan det ses som ett hinder att körskolan ligger långt ifrån den gymnasieskola man läser vid. Men i Bankeryd så har man en lösning för att underlätta för kunder. Redan den förre ägaren erbjöd hämtning och lämning inne i Jönköping, vilket är ett koncept som Therese har hon vidareutvecklat.

”Tidigare var eleverna tvungna att ta sig till en specifik upphämtningsplats – men nu erbjuder vi dem att både bli hämtade och lämnade på respektive skola. Om elever tar körlektion på morgonen så skjutsas de sedan till skolan. Tar man körlektion med oss på eftermiddagen så finns möjligheten att hämtas upp vid skolan och sedan släppas av i

Bankeryd. Även mitt på dagen så kan de bli hämtade och lämnade direkt vid skolorna. Och när vi har kunder från Habo eller Mullsjö så försöker vi anpassa körtiderna utifrån hur tågen går, så att de sedan lätt kan ta sig hem efteråt”, berättar Therese.

Magnus vill även i detta sammanhang passa på att understryka vilket stort ansvar de har som trafiklärare när de hjälper ungdomar ute i trafiken.

”Yrket upplevs av många ha låg status i samhället. Man hade ofta önskat att medtrafikanter i allmänhet visat en större hänsyn och förståelse för oss som trafiklärare och för de elever som ska lära sig att orientera i den emellanåt ganska stökiga trafiken”,
säger Magnus.Att växa utan att bli för stor
Det ökade trycket på körskoleelever kommer delvis av att de tar emot en hel del körelever även från andra delar av kommunen. I första hand gäller det mopedkörkort, men även en hel del bilkörkort. Även ungdomar från orter där det finns körskolor kommer till Bankeryd. Det tar man som ett extra gott betyg.

”Många av de som kommer till oss har kompisar som tidigare har kört hos oss och varit nöjda. Eftersom det inte finns körskolor överallt, och att de ändå måste åka en bit oavsett, så tycker de väl att de lika gärna kan köra hit”, säger Victoria.

”Vi är självklart glada för alla elever som kommer hit, men framför allt vill vi arbeta mot att ungdomar i Habo och Mullsjö ska se Bankeryds Trafikskola som det självklara valet”, säger Therese.

Ett annat konkret mål de har är att kunna skaffa fler bilar framöver, även automatväxlade, vilket de tror kommer att bli allt vanligare.

”Oavsett på vilket sätt vi bestämmer oss för att utveckla verksamheten framgent så får det inte bli på bekostnad av vår personliga approach och fokus på service”, avslutar Therese.

Text: Malin Eriksson
Foto: Mari Widetoft

Share post with: