I september 2019 öppnade Mullsjö kommuns första E-sportcenter och snart är det Habos tur att öppna sitt. I Habo är det nya e-sportcentret beläget i samma byggnad som fritidsgården, vid entrén till Gunnarsbosalen. Lokalen står klar och nu inväntas bara datorerna. Ansvarig för att starta upp verksamheten är Rickard Ivehag, anställd som projektledare med 50% av sin tid i Mullsjö och 50% i Habo.

Initiativet till att skapa en arena för utövande av e-sport i Mullsjö togs av föreningen Mullsjö Computer Association (MCA). Sedan idén först uppkom har det varit en ganska lång process att få den till verklighet. Föreningen sökte, och fick beviljat LEADER-bidrag och inledde ett samarbete med Mullsjö kommun. Under processens gång har även Habo kommun hakat på samarbetet och nu har kommunerna anställt en gemensam projektledare.

I Mullsjö har MCA tidigare arrangerat LAN (Local Area Network) för datorspelande och i Habo har fritidsgården gjort detsamma. Så det finns intresse hos ungdomar i kommunerna. Nya lokaler och riktigt bra utrustning kommer ge möjlighet att satsa mer seriöst på e-sport.

En strukturerad verksamhet som bygger på aktivt deltagande

Alla som är intresserade kommer att ha möjlighet att delta i verksamheten, det finns ingen åldersgräns. Lokalen ska i första hand användas för träning i e-sport och bli en mötesplats för de som spelar och tävlar. Verksamheten kommer att vara strukturerad och bygga på ett kollektivt deltagande, jämförbart med att träna andra sporter. E-sport har ramar och regler, det är en tävlingssport som kräver träning. Tävling inom e-sport sker i princip alltid i lag. Rickard Ivehag menar att en av fördelarna med att få möjlighet att komma till ett e-sportcenter för att träna, i stället för att enbart sitta hemma, är att det blir en förberedelse för den typen av Arena-tävlingar som är vanliga inom sporten.

Tanken är att lokalen ska vara öppen för ungdomar på kvällar och helger. För att utnyttja lokalen, en fullt utrustad datorsal, så kommer den gå att boka av andra verksamheter som vill hålla t.ex. studiecirklar. I Mullsjö finns en aktiv e-sportförening som kommer att samverka med kommunen gällande bemanning av e-sportcentret. I Habo finns inte motsvarande så här kommer det till en början vara beroende av när Rickard är på plats. Förhoppningen är att få i gång en föreningsverksamhet även i Habo. Närheten till fritidsgården ger möjlighet till samarbete, men e-sportcentret är en egen verksamhet.

Den utrustning, datorer mm., som har beställts till de båda e-sportcentren kommer att levereras i delar. Tanken är att intresserade ungdomar ska bjudas in för att få vara med och bygga ihop datorerna. På så sätt blir de involverade från början. Datorspelande och e-sport handlar om mer än bara spelandet, det är viktigt med kunskap om teknik och utrustning. Det handlar också om att få dela intressen, mål och kunskap med andra.

Rickard Ivehag – Projektledare

Rickard har tagit sabbatsår från studier till ämneslärare. Rickard är en av initiativtagarna till studentföreningen Justice som har fokus på e-sport. Med Justice har han varit med och byggt upp en aktiv e-sportförening, arrangerat LAN och coachat ett lag.

Text & Foto: Karin Evemalm 

Fakta om LEADER

LEADER är en metod för utveckling av landsbygden inom EU. Med utgångspunkt från lokala förutsättningar och lokala initiativ stöttar LEADER utveckling av nyskapande metoder för utveckling och förnyelse. Arbetet sker i ett trepartnerskap där den offentliga sektorn, ideella sektorn och den privata sektorn tillsammans beslutar om och genomför projekt. LEADER, är som en experimentverkstad, där de på landsbygden bofasta och verksamma själv uppmuntras till möjligheten att genomföra egna satsningar och initiativ av betydelse för bygdens utveckling.

Källa: Wikipedia

Share post with: