Loading...

Att förlåta är att älska

De flesta människor vill vara älskade, uppskattade, hörda och förstådda. Men förr eller senare händer det att vi sårar eller blir sårade...