Under se senaste sex åren så har Science Park och Handelskammaren i Jönköpings län utsett ”Årets unga ledande kvinna”. Utmärkelsen är till för att lyfta upp förebilder som förhoppningsvis kan inspirera framtidens unga ledare. I februari nästa år så presenteras årets vinnare. Magazine195 uppmärksammar detta genom att intervjua Linda Påhlsson, Science Park, samt den under förra året nominerade Habobon Tess Holm.

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en grundläggande statsrättslig norm och ett tydligt politiskt mål i Sverige. Men Sverige är fortfarande inte ett jämställt land på alla områden. Män har till exempel betydligt högre inkomst än kvinnor trots att kvinnor statiskt sett har högre betyg och utbildning och män har även som grupp större makt och inflytande på arbetsplatser och i samhället. Av Sveriges ca 500 000 chefer är fyra av tio chefer en kvinna. Och det är fortfarande tunt med kvinnor på de tyngsta ledarbefattningarna. Ju högre chefsnivå, desto färre kvinnor.

Jag fick förmånen att ställa några frågor om ledarskap till två unga kvinnor jag ser upp till, Linda Pålsson från Science Park i Jönköping och Tess Holm som jobbar på Babyshop Group.

Linda Pålsson
har alltid jobbat med eller för entreprenörskapet, antingen som entreprenör själv eller genom att hjälpa andra att starta och driva företag. Idag sitter hon med i ledningsgruppen på Science Park och ansvarar för deras arbete med regionens blivande och nya entreprenörer. Utöver det innehåller hennes arbete även projektledning av Årets unga ledande kvinna. Satsningen som syftar till att lyfta fram fler kvinnliga ledarförebilder.

Linda, vad är din definition av att vara ledare?
– Jag tänker nog att ledaren är den som visar vägen och stöttar när det behövs, hyser förtroende och ger ansvar, balanserar fint mellan medarbetarnas och organisationens behov och får dem att bilda en fin symbios. Det betyder att en stor dos av emotionell intelligens/förmåga är viktigt. Du kan även vara ledare utan formell chefsbefattning, då saknar du ibland den där extra muskeln som är just att kunna ge order men å andra sidan känns det så mycket bättre att få medarbetare att vilja springa med dig utan att behöva eller ha mandatet att beordra.

Tycker du om att vara ledare? Varför?
– Jag älskar ledarskapet. Över lag i alla situationer gillar jag att få människor att växa, må bra och att gilla sig själva. Jag tycker om att skapa miljöer där människor kan vara sig själva och slippa förställa sig och genom detta kunna prestera på topp både individuellt och tillsammans med andra.

Har ledarskap ett genus? Finns det kvinnligt och manligt ledarskap?
– Det är en utbredd uppfattning att kvinnors och mäns ledarskap skiljer sig åt.

Det finns forskning som visar att det finns skillnader i manliga och kvinnliga egenskaper och sedan finns det forskning som visar på att skillnaderna är väldigt små. Skillnaderna har visat sig vara större när det kommer till vilken ålder ledaren befinner sig i än jämförelserna mellan män och kvinnor. I några studier har det visat sig att män generellt sett är något mer riskbenägna och kvinnor innehar en något mer ”social stil” vilket i det fallet syftar på att kvinnor är något mer omtänksamma, varma och bättre på att anpassa sin kommunikation till andra.

Hur mycket påverkar företagskulturen ledarskapsstilen?
– Likväl som vi påverkas av andra miljöer och människor vi har runt omkring oss tror jag att vi påverkas av våra arbetsplatsers kulturer. Därför är det viktigt med sunda kulturer och inkluderande arbetsplatser där vi har möjlighet att få vara oss själva. Jag tror att det i grunden är viktigt att du har koll på vem du själv ÄR, har god självkännedom och känner dig trygg med och i dig själv för att vara en god ledare. Sedan kan du anpassa dig, förstärka och dämpa dina egenskaper vid behov.

Behöver kvinnor ändra sitt ledarskap för att nå toppen?
– Som det ser ut nu börjar företag efterfråga de traditionellt betingade kvinnliga egenskaperna vilket gör att det kommer att öppna upp sig för fler kvinnor på ledande positioner. Jag tror inte att man ska anpassa sönder sig eller sina egenskaper då det inte är hållbart i längden. Däremot kan alla, både män och kvinnor jobba på att förstärka sina för ledarskapet positiva egenskaper och jobba på att dämpa de egenskaper som inte är lika användarvänliga just i den rollen.

Vad är ditt budskap till unga kvinnor som vill axla en ledarskapsposition?
– Gå inåt och tänk på varför du vill bli ledare och vilket ditt mål är. Skriv sedan ner det så att du har det lättillgängligt och kan påminna dig om ditt mål och ditt varför. Gör en actionplan för hur du ska ta dig dit. Berätta för din omvärld vart du strävar så får du förmodligen några hjälpande händer på vägen till ditt mål. Om du någonsin tvivlar på din egen förmåga så ska du komma ihåg att det gör även den mest världsvana ledaren.

– Och, har du som läser detta en dröm att få leda ditt eget företag, vill jag hälsa dig välkommen att höra av dig till mig så hjälper jag och mina kollegor på Science Park dig vidare i entreprenörsresan.

Tess Holm, 
är Customer Service Manager på Babyshop Group och nominerades till Årets Unga Ledande Kvinna år 2020 med följande motivation:
 
”Tess är glädjespridaren som imponerar med sin förmåga att i med- och motgångar inkludera, stötta och utveckla sitt team om 25 medarbetare. Under sin tid
som Customer Service Manager har hon både ökat medarbetarengagemanget och skapat framgångsrika resultat under hektiska försäljningsperioder. Tess är ledaren som målmedvetet och skickligt skapar de bästa förutsättningarna för att få företaget, likväl som sina kollegor, att växa och utvecklas!”

Att vara ledare enligt Tess betyder att se, uppmärksamma och lyssna på andra och verka som ett verktyg för att ge sina medarbetare bästa möjlighet att kunna utföra sina yrken, roller och ansvarsområden på bästa sätt. Ibland kan det även vara en styrka för en grupp att ha en informell ledare som framför gruppens visioner. Gärna i kombination med att vara en positiv person som vill företaget väl.

– Kommunikation spelar en mycket stor roll för ett framgångsrikt ledarskap. Kan du inte kommunicera naturligt och till varje medarbetare på en individuell nivå så har du en utmaning. Tydlighet i sin kommunikation är nog bland det allra viktigaste. Då kan man lättare utröna och från båda parter komma överens om en ömsesidig förväntan. Om man inser att varje medarbetare/kollega är unik och man har som utgångspunkt att se, höra och lyssna så är man på rätt väg. Man måste ha förmågan att anpassa sig för varje situation.

Finns det manliga/kvinnliga ledaregenskaper?
– Jag tror att en viss typ av ledarskap kan behövas i olika situationer och en styrka kan vara att ha förmågan att ställa om beroende på vad som krävs/ förväntas, oberoende på vad man har för kön. Det finns nog en förutfattad mening om att kvinnors och mäns ledarskap skiljer sig åt. Det som då ofta kan överraska är om en kvinnlig ledare har en skarp ledarskapsstil eller om en man har en mjuk. Det ska ju absolut inte spela någon roll, jag tycker det är mycket spännande när verkligheten inte överensstämmer med bilden. Då tror jag att bilden av normen förändras och utmanas.

– Att ledarskap har ett genus tror jag mer är en uppfattning om att det finns en delning mellan manligt och kvinnligt, men egentligen är det nog på individnivå. Uppfattas man som en person som vill ta för sig och synas så kan det tolkas som manligt och om man står tillbaka skulle det vara kvinnligt.

Vad är ditt budskap till unga kvinnor som vill axla en ledarskapsposition?
– Om du får erbjudandet, våga ta det! Den största fallgropen tror jag tyvärr är att kvinnor tvivlar på sig själva. Våga gå in i saker och projekt med ett stort självförtroende. Jag har ingen utnämnd mentor men jag är så privilegierad av att ha ett bollplank i min närmsta kollega Mariana som är i samma typ av befattning som mig. Att ha förmånen att bolla smått som stort med någon är en stor tillgång. Det skulle fler företag erbjuda anställda i ledarskapsroller.  Jag kan passa på att tillägga en personlig reflektion. Det är sällan jag tar emot skepticism från manliga kollegor eller män generellt däremot så finns det tyvärr en tradition i att kvinnor talar ner och inte lyfter varandra. Det tror jag är

det största och första problemet man skulle behöva lösa. Tänk på det nästa gång du är på väg att säga något nedvärderande om en annan kvinnlig kollega. Ta i stället tillfället i akt att höja upp andra kvinnor som gör ett bra jobb och en stark insats. 


Ledningsgrupper är långt ifrån jämställda. Har du råd, tips, önskemål för att förbättra situationen?
– Företaget jag arbetar för har i nuläget en majoritet kvinnor både i styrelse och olika ledande befattningar. Personligen är jag inte för kvotering för att utjämna. Jag vill veta att jag har blivit vald för tjänsten för att jag kommer göra det bästa jobbet inte för vilket kön jag har. Jag tror det ibland är viktigt att våga utmana normen och våga chansa. 

Har du något mantra, någon ’teknik’ (som du vill dela med dig) när det är motigt?
– Ta inte dig själv på för stort allvar. Testa att bjuda på dig själv, det kan i många fall hjälpa, både din egen och andras bild av dig själv. 

Innan jag lämnar in texten kommer det flera frågor till mig. Vad har vi för ansvar som föräldrar att uppfostra våra döttrar till självklara ledare? Är jämställdhet alltid lika med feminism? Vi kanske får svar i ett annat reportage.

Text: Christiane Petit 
Foto: Mari Widetoft

Share post with: