Lars Elwing är mannen som varit med och på många vis utformat det moderna Habo till vad det är idag. Han har varit politiskt aktiv på hög nivå i Habo kommun sedan 1982 (fullmäktige sedan 1979) och funderar även på att kandidera till nästa mandatperiod (2018-2022). Det skulle säkerligen på många vis göra honom unik inte bara här i Habo utan kanske även på ett nationellt plan. En intressant jämförelse i sammanhanget är att Tage Erlander exempelvis satt i riksdagen i 41 år.

När jag hörde talas om Lars Elwing för första gången så insåg jag direkt att det här måste vara en person som de absolut allra flesta i Habo känner igen och verkligen vet vem det är. Jag har fått mig berättat att denne Lars faktiskt varje år gick runt och hade personliga möten upp till ett par gånger om året med bygdens samtliga lokala företagsledare. En verkligen imponerande bedrift i sig – oavsett om man är kommunalråd eller har annan mindre tidsmässigt krävande sysselsättning. Det är således lätt att förstå att Lars på så vis haft en stor inverkan i samspelet mellan kommunen och det lokala näringslivet.

Byggare i grunden

Mellan åren 1961 till 1982 så pendlade den Habofödde Lars in till arbetsplatsen på Skanska i Jönköping. Under årens gång så gick Lars från “pinnpojk” till byggarbetsledare och platschef. Efter valet 1981 så fick han frågan från Moderata samlingspartiet om han kunde tänka sig att kandidera till kommunstyrelsens ordförandepost. Efter att ha blivit nekad tjänstledighet beslöt sig Lars för att säga upp sig från sin dåvarande tjänst på Skanska och satsa på politiken en tid framöver.

Framgångsrik lokalpolitiker

Det blev kanske fler år än vad Lars initialt tänkte sig. Sedan den första januari 1982 så är det alltså politiken som har stått i centrum i Lars liv. Från positionen som kommunstyrelsens ordförande under sin inledande mandatperiod till mångårig tillvaro som kommunalråd i Habo kommun fram till 2002 – så har Lars varit med om många möten och för kommunen viktiga beslut. Lars berättar att han upplevt att det har funnits ett väldigt bra samarbetsklimat mellan partierna i Habo och för många av besluten som Lars var med och drev igenom menar han att det också ofta fanns en stor koncensus partierna emellan.

Viktiga milstolpar för Habo

De saker jag kanske är allra mest nöjd över att ha varit med och upplevt under mina år som politiker och kommunalråd är; dels att vi lyckades få till en ombyggnation av centrala delarna av Habo med byggandet av bostadsrätter och affärsrörelser med en mer “centrumliknande” miljö. – “En viktig händelse slutet av 80-talet var naturligtvis också uppgörelsen gällande länsgränsen mellan Jönköping och Skaraborg – vilket gjorde att Haboborna igen kunde åka till sjukhuset i Jönköping istället för till Skövde eller Falköping.

En intressant kuriosa sammanhanget var också att jag då satt och förhandlade med Göran Johansson gällande länsgränsen, – även om det var mest han som dikterade, skrattar Lars. Sedan tycker jag också att beslutet att låta bostadsområdet Sjogarp få växa fram ett gyllene drag – något vi inte minst kan se resultatet av idag”. -”En tredje punkt som jag gärna skulle vilja framhålla är att Habo år 2000 blev utsedd till att vara Sveriges mest företagsvänliga kommun. Det håller jag väldigt högt när jag tittar tillbaks”. – “Jag tror att det var en ganska viktig byggsten som också tillslut har påverkat den positiva inflyttningen till Habo. Utmärkelsen gav oss då också massmedial uppmärksamhet som aldrig tidigare skådats”.

Bakom varje framgångsrikman står en kvinna

Under sommaren 1965 så träffade Lars sin kärlek Lena. Ovetandes om varandra så råkade de stöta samman på en semesterresa till västkusten. Sagt och gjort. Efter att Lena frågade Lars om han var just “den där Lars från Habo” så tog Lars tillfället i akt att bjuda ut Lena på en tur till Lysekil. Kort därpå så mynnande träffen ut i äktenskap och senare även i de båda sönerna Fredrik, 48 och Jonas, 46. Ingen av dem har dock gått i pappa Lars fotspår gällande det politiska engagemanget.Medan Lars i mångt och mycket tog hand om hushållets inkomster genom sin politiska yrkeskarriär så stannade Lena hemma med barnen fram tills dess att de började skolan. – Det är något jag aldrig har ångrat, säger Lena med ett leende. -”Jag hann själv även med att jobba som tandsköterska här i Habo under en tid”.

Hur ser Habo ut i framtiden?

Jag är spänd på att höra med Lars om hur han ser på den framtida utvecklingen av Habo. – Kommer exempelvis inflyttningen till Habo fortsätta i samma hastighet som idag?-“Känslan är att Habo kommer att fortsätta att vara en attraktiv kommun. Nu byggs det t.ex. mycket på Bränninge och det ser ut att fortsätta att byggas ännu mer i anslutning till exempelvis Bränninge Ängar. Befolkningstillväxten har dock gått i omgångar successivt om vi tittar historiskt. En av förklaringarna på 70- och 80-talens tillväxt då t.ex. Lundgatan kom till – var precis som idag att det delvis saknas områden som det byggs på i Jönköping. – Nu är vi ju också mitt inne i en period av väldigt hög efterfrågan på tomter och det är ju inget just nu som tyder på att det plötsligt kommer att avta, förtydligar Lars. – “En alltför hög tillväxttakt kan såklart i närtid också innebära ytterligare infrastrukturella utmaningar för Habo.

 

-“Jag tror och hoppas hur som helst att Habo även framgent kommer att vara ett starkt fäste för entreprenörskap där mindre företag får bildas och växa sig starka nog för att kunna anställa personal och att dessa företag också fortsätter i ”Haboandans” spår. Haboandan menar Lars har definierats genom årens lopp av Industriklubben, Hantverksföreningen (Företagarna) och kommunikationen mellan kommun och näringsliv i Habo. -”Haboandan är speciell såtillvida menar jag där ofta företag har kunnat använda sig rent affärs- mässigt av lokala underleverantörer – något jag hoppas blir möjligt även i framtiden så att de lokala företagen i mångt och mycket därmed kan fortsätta att värna om det lokala näringslivet.

Tillägg:

Tilläggas ska att Lars har bestämt sig för att inte sitta kvar i kommunfullmäktige under den innevarande mandatperioden. Lars var dock med i slutförhandlingar för att komma till skott med tillsättningen av Habo kommuns nya politiska ledning för de kommande fyra åren (2018-2022).

Text: Robert Widetoft
Foto: Mari Widetoft

Share post with: