Bredbandsnätet används allt mer för tjänster som internet, TV och telefoni. Större utbud av tjänster som nyttjar bredbandsnätet ställer stora krav på kapaciteten i nätet. Sedan ett antal år pågår en stor utbyggnad av Habos stadsnät HaboNet och Magazine195 fick en pratstund med Maria Thorén, marknadsansvarig på Habo Energi.

Regeringen har sagt att 95% av Sveriges befolkning ska vara anslutna till höghastighetsnät senast 2020, och 2025 ska Sverige vara helt anslutet. Habo Kommun har antagit en Bredbandsstrategi som säger att 90% ska ha möjlighet att vara anslutna. Den lokala aktören som arbetar med utbyggnationen är Habo Energi och sedan 2014 pågår arbetet i stor skala.

I stort se har vi nu byggt färdigt med fiber i tätorten Habo och vi arbetar oss nu successivt ut mot övriga orter i kommunen.

– I stort se har vi nu byggt färdigt med fiber i tätorten Habo och vi arbetar oss nu successivt ut mot övriga orter i kommunen. I dagsläget har vi anslutit mellan 900 och 1000 hushåll i Habo, säger Maria Thorén som är marknadsansvarig på Habo Energi.

Habo Energikoncernen har tidigare erbjudit bredband och kabel-TV via en teknik som heter koax (kopparnät). Du har också kunnat ha ADSL-abonnemang från din teleoperatör. Dessa två tekniker kommer att släckas ner till fördel för fiber, eller höghastighetsnät som det också kallas. Habo Energi var tidigt ute med koaxtekniken, vilket faktiskt är en fördel idag.

– Stora delar av Habo har sedan tidigare kanalisation för kopparnätet och nu kan vi nyttja de rören för att bygga ut stadsnätet med fiber. Det gör att vi slipper gräva lika mycket som om vi hade behövt lägga ner ny kanalisation också.

ADSL släcks ner successivt och de som drabbas är de på landsbygden, dit fibertekniken kommer sist. Och det är just landsbygden som är utmaningen för Habo Energi. – Det är långa avstånd i kommunen, vilket gör att kostnaderna ökar. Men vi är snart framme i Fagerhult, räknar med att nå Brandstorp 2018/2019, Kyrkbyn/ Apelski beräknas till 2019/2020 och Furusjö 2020. Det kan bli tidigare då vi alltid försöker samförlägga jobb med andra aktörer.

Många är ivriga

Alla vill ha fiber idag och många i Habo är ivriga. Jan-Olof Johansson är projektör för utbyggnationen och menar att det gäller att ha lite tålamod.

– Det här är ett jättestort projekt och det är många bitar som ska på plats, exempelvis tillstånd. Vi är snabba men är beroende av bland annat myndigheter, vilket ibland sinkar oss.

Som projektör är det Jan-Olofs uppgift att planera vart fibern ska dras. När man nu arbetar sig upp mot exempelvis Fagerhult så drar man där det finns hus utmed vägen för att få med så många som möjligt på en gång och så smidigt som möjligt. Just nu är det fokus på landsbygden och först ut att anslutas är Ebbarp.

– Det har varit ett stort intresse i Ebbarp och de har legat på under en lång tid. Nu ansluter vi cirka 45 hushåll där. Parallellt med anslutningen av Ebbarp fortsätter vi att gräva korridoren till Fagerhult, och ut mot Furusjö så görs förberedelser. Vi arbetar på flera platser samtidigt för att kunna ansluta landsbygden så fort som möjligt, säger Jan-Olof Johansson.

Välj och vraka bland tjänster

En stor nyhet är a Habos stadsnät kommer att bli något som kallas för ett ”öppet nät”. Det innebär att när ditt hushåll väl är anslutet till nätet kan du fritt välja de tjänster du är intresserad av, från vilken leverantör du vill. För att även kunna erbjuda ett bra utbud av tjänster bildar nu Habo Energi ett gemensamt bolag med Jönköpings Energi.

– Samarbetet omfattar både driften av nätet men också utbud av tjänster. Man kan jämföra det med el, där du som hushåll kan välja leverantör fritt. Tanken är att öppna upp nätet i början av 2018 och det kommer att finnas ett 20-tal tjänsteleverantörer att välja bland. Det blir en gemensam portal där du som kund kan välja och vraka, säger Maria Thorén. #

Text: Niklas Bohman
Foto: Mari Widetoft

Share post with: