Vi möter Fredrik Bohman - en av Habos alla entreprenörer och företagsledare.

Företagets första logotype

Fredrik för arvet och traditionen vidare i familjefirman Bohman & Son, som nu är inne på sin tredje generation.

Det började vad familjen anar redan 1927 då Fredriks farfar Jacob startade den första måleriverksamheten och då lade grunden till vad rman är idag. Företaget låg på Kyrkvägen 4 i Habo och hade namnet JB Måleriaffär. Därpå fortsatte Fredriks far Ingemar från 1959 på den inslagna vägen och lyckades under sin tid att utveckla företaget till ett omfattande måleri med som mest ett femtontal anställda.

Bohman & Son

I samband med att Ingemar gick i pension så tog Fredrik över rodret 1998. Då hade det nuva- rande namnet Bohman & Son varit gällande i tio år. Men verksamheten idag är alltså på många vis densamma där måleriet fortfarande har en framskjuten placering.

Alltid på tårna

Fredrik menar att även om inte alla kunder kom- mer från Habo så har Bohman & Son precis som alla andra företag i kommunen genom åren haft en gynnsam situation genom att kunna verka i en positiv företagsmiljö med hög ambitionsnivå.

-”Habo har aldrig stagnerat – det har alltid varit full fart. – Något som kanske inte alltid varit fallet på andra liknande orter runt omkring i landet”. – ”Samtidigt har Habo alltid varit vad jag upplevt en smidig ort att bo i och bra för barnen att växa upp i – så vi har oavsett rman aldrig haft någon tanke på att till exempel ytta in till Jönköping”. Ytterligare förklaring till varför företaget klarat sig så bra genom åren kan vara inställningen och viljan till att kunna hitta nya vägar fram till kund. I januari 2001 så slog portarna upp till butiksförsäljning av bland annat färg, tapeter, kakel och klinker. Fredrik lyfter fram ytten till de nuvarande butikslokalerna som det enskilt största och viktigaste beslutet under sin tid. -”Genom butiken kan vi nå olika typer av kunder. – I dag är det en mix mellan att vara en yrkesbutik – dvs en form av grossistbutik, men är samtidigt också en konsumentbutik där privatpersoner kan handla och få råd.”

Tackar personalen

Fredrik påperkar under samtalets gång vikten av att ha en närhet till de anställda och föra en regelbunden dialog när så behövs. – ”Jag tror min största styrka som chef är att jag alltid försöker att finnas där för de anställda när de behöver”.

Enligt Fredrik så blir det särskilt viktigt då före- taget ständigt exempelvis försöker att lyfta och förbättra samtliga sortiment i butiken. -”De senaste åren har vi försökt att göra ett nytänk på ett ertal områden – och då göra det tillsammans med personalen. -Vi har en mycket bra personal vilket blir till en styrka för mig när vi gör förändringar eller skapar nytt”.

Fortsatt expansion med egen import

Under de senaste åren har företaget tagit steget fullt ut till att hålla sig med egen import av kakel och klinker. Det betyder att man gör beställning från leverantörer i framförallt Spa- nien och Italien helt själva. -”På så vis kan vi få en god kontroll på hela processen och därför kunna erbjuda konkurrenskraftiga priser”. Nu till hösten så kommer man bland annat att bygga om och samtidigt bygga ut utställ- ningen av just kakel och klinker – för att, enligt Fredrik göra den än mer attraktiv och unik. – ”Vi vill på just kakel och klinker kunna vara ett fullgott och bra alternativ i hela regionen och kommer därav att expandera vårt sorti- ment än mer med många nyheter”. I denna satsning blir butikspersonalen mycket viktig för att vi ska kunna fortsätta vara snabba med display av nya produkter”.

Jag tror min största styrka som chef är att jag alltid försöker att finnas där för de anställda när de behöver

Även på målerisidan så verkar Fredrik förbereda sig för framtiden. – ”Vi har precis anställt några lärlingar för att vi ska kunna möta framtiden. – Det är svårt att få tag på kandidater med rätt kompetens så det gäller att vara med redan när de tar studenten”.

Ny logotype

En annan relativ nyhet är förändringen av företagets logotype. Den som har ögonen med sig kanske har noterat att logotypens färgkombination nu är förändrad. – ”Vi ville helt enkelt få till en modern kombination som vi nu applicerat på både fasaden och på våra bilar”.

En fjärde generation Bohman

Appropå framtiden och huruvida den fortsättningsvis kommer att peka i rätt riktning eller ej beror säkerligen på ett flertal faktorer. Fredrik bekräftar som väntat att den övriga familjen är och har varit en viktig stöttepelare för verksamheten. – ”Min fru Cecilia har hela tiden varit med och stöttat mig under dessa år vilket gjort att jag också vågat att satsa och tro på mig själv och min personal”.

Namnet Bohman & Son ser ut att kunna fortsätta att vara lika aktuellt som det varit de senaste årtiondena. Detta då Fredriks son Filip, 20 redan har tagit de första stegen in i firman. -”Filip började hos oss nu i år och håller till på lagret där han bland annat sköter utleveranser och då jobbar mycket med plockning av ordrar med kakel och klinker”.

Vem vet – kanske kommer Filip om ett femtontal år vara den som tar över rodret från pappa Fredrik och då föra namnet Bohman & Son vidare in i framtiden. Den som lever och bor i Habo får se!

Text: Robert Widetoft
Foto: Mari Widetoft