Loading...

Valet 2018

Den statliga Valmyndigheten ansvarar för a samordna genomförandet av valet. Till sin hjälp har Valmyndigheten dels en regional valmyndi...