Hemteam – för en trygg hemgång

Hemteam – för en trygg hemgång

Det är måndag morgon och på Vårdcentrum i Habo träffas Hemteamet för en genomgång. Minuterna innan alla är samlade samtalas det om allt från hur olika vårdtagare mår till hur helgen har varit, och det står klart att detta är en grupp av kollegor som känner varandra. Britta, biståndshandläggare i...
Nyfiken på hur Habo kommun arbetar med miljö?

Nyfiken på hur Habo kommun arbetar med miljö?

Vad gör en miljöstrateg? ”Som miljöstrateg för Habo och Mullsjö kommuner så fungerar jag som stöd i miljöfrågorna för kommunernas förvaltningar och kommunala bolag. Vi har ett gemensamt miljöprogram med mål och åtgärder, där olika förvaltningar och bolag (och även jag) är ansvariga för de olika åtg...
Advertising
Demo
Latest news

TOP VIDEOS

Nothing Found

WHAT'S HOT

IN THE NEWS

Fritidsgården i Habo

Den första kommunala fritidsgården bildades i Göteborg 1936. Vid bildandet – liksom för därpå senare kommunalt bildade fritidsgårdar run...

Valet 2018

Den statliga Valmyndigheten ansvarar för a samordna genomförandet av valet. Till sin hjälp har Valmyndigheten dels en regional valmyndi...

Översiktsplanen – Habo kommun

Översiktsplanen är till skillnad från detaljplaner och områdesbestämmelser inte juridiskt bindande utan vägledande för kommunens framtida pl...

En mötesplats i Habo

Under hösten 2015 inleddes en av historiens största massflykter. Miljoner människor flydde bokstavligt talat för sina liv och många nådde ti...
Demo
Arkiv
Demo
Kategorier
Demo