Loading...

Översiktsplanen – Habo kommun

Översiktsplanen är till skillnad från detaljplaner och områdesbestämmelser inte juridiskt bindande utan vägledande för kommunens framtida pl...

Habo Energi lägger fiber

Regeringen har sagt att 95% av Sveriges befolkning ska vara anslutna till höghastighetsnät senast 2020, och 2025 ska Sverige vara helt anslu...

Habo Kommun – i ord och bild…

Boken är skriven på ett litet speciellt sätt, det har inte funnits en huvudredaktör utan mycket jobb har lagts ner på att hitta rätt och skr...