Den 10:e maj bytte Lagerbutiken i Habo ägare och blev Happy Homes. För kunderna innebär det inga större förändringar. Butiken ger fortfarande samma personliga service som i tidigare skepnad. Magazine195 träffar några ur personalen för att ta tempen på färg- och inredningskedjans etablering i Habo.

Trots att färg- och inredningsbutiken Happy Homes i Habo har funnits sedan i maj – kan det vara många som inte känner till den ännu, åtminstone inte till namnet. Säger man istället Lagerbutiken kanske de nickar igenkännande. Sedan den 10:e maj i år är dock butiken en filial till Målarnas färg i Jönköping och tillhör därmed kedjan Happy Homes. För de mer vanemässiga kunderna kan ägarbytet ha inneburit oro över att inte längre få samma proffsiga hjälp som tidigare, eller mötas av produkter de inte känner igen. 

Egen designer
Angelica Sagemar som är föreståndare för butiken har arbetat i många år även under de gamla ägarna. Hon kan lugna alla kunder med att det mesta är sig likt, med samma utbud som förut. Den enda skillnaden är att de nu har tre leverantörer av färg, till skillnad mot förut då de bara hade en. Även fokus på personlig service är densamma. Dessutom erbjuder de fortfarande rådgivning i hemma hos kund vid förfrågan. Det finns också möjlighet att få kök och badrum personligt uppritade av butikens egen designer Victoria Nordenstam. Och för den som inte vill renovera själva går det fortsättningsvis även att köpa tjänster av de hantverkare som är knutna till butiken.

Det roliga med jobbet
Angelica har lång erfarenhet av att arbeta i butik och har arbetat på såväl ICA som i klädbutik. Med entusiasm pratar hon om att det här jobbet är det roligaste hon har haft, för det är så mycket mer än att bara sälja.

– Det blir mer personligt eftersom man kommer in en bit i deras hem, om de ska renovera sovrummet till exempel.

I jobbet ingår att ge både praktiska tips såväl som direkta designtips. Hon får alltså fortsatt jobba i rollen med kunder som vill ha hjälp med olika saker. Det kan handla om allt från att måla om en möbel till att göra om en hel våning i ett hus. Mycket har hon fått lära sig efter hand och genom erfarenhet. När en kund till exempel ska renovera ett badrum gäller det att hon har koll även på de specifika regelverk som gäller. Om hon känner sig osäker på vad som gäller kan hon alltid vända sig till de hantverkare som finns i huset för att få råd.

Julia Fransson är det senaste tillskottet i butiken. Hon håller med Angelica om att det roligaste med jobbet är just att få hjälpa kunder i olika projekt. Julia har också ett stort intresse för inredning. Vid sidan om arbetet i butiken studerar hon till inredare och trivs därför med att arbetet handlar om färg, form och materiallära.

– Det är roligt att få jobba med något kreativt. Varje kund har ett specifikt fall som man inte alltid bekantat sig med tidigare. Då får man leta upp saker och lära sig nytt, säger Julia.

Positiva utmaningar
Precis som för många andra näringsidkare innebar pandemin en del utmaningar.

– I början fanns en viss rädsla över om vi ens fick hålla öppet eller om det skulle bli helt tomt, säger Angelica, som är den enda av de som arbetade i butiken då.

Efter några veckor blev det tvärtom. De fick mer att göra än tidigare. Folk jobbade hemifrån och var hemma mer på helgerna, vilket bidrog till att många fick en ökad lust att göra om. Sovrum, vardagsrum och hemmakontor var då vanligast, men på senare tid har det även blivit kök – som också är mer kostsamt. Utbudet i butiken styrs till stor del av kundernas efterfrågan. Julia menar att många kunder är väldigt medvetna.

– De kan ha sett en viss tapet eller något på Instagram och vill helt enkelt ha likadant, säger hon.


Till skillnad från dessa medvetna kunder finns det också de som bara vet att de vill ändra på något hemma, men vet inte vad. Då får Angelica och Julia vara deras bollplank och komma med många egna idéer och synpunkter. Ibland kan det ta flera veckor med en enda kund innan de vet vad det vill ha, särskilt om de ska renovera mycket. Båda två tycker att det är en spännande utmaning.

– Man måste lyssna in vad kunden har för behov, säger Angelica.

En annan roll de har är att få kunderna att komma överens sinsemellan. Ofta är det par

som kommer in och ska renovera. I de flesta fall är det kvinnorna som har en tydlig bild av hur de vill ha det, medan männen har svårare för att tänka sig hur det kan bli. Där får Angelica och Julia komma in och försöka förmedla det slutliga resultatet.

Oavsett vad det gäller så är det den personliga servicen som är deras starkaste varumärke. Happy Homes är inte den enda färg- och inredningsbutiken i Habo. Det som får dem att sticka ut är deras satsning på kunskap och den personliga servicen. Även den hemlika miljön är en viktig del för att skapa trivsel och förtroende. 

Övergången till att tillhöra Happy Homes har gjort det lättare för dem att satsa på den personliga hjälpen, tack vare att de nu har anställt mer personal. Idag består personalstyrkan i butiken av Angelica och Julia, samt även Linda Helmerson.

Entusiastiska inför framtiden
Trots att varken Angelica eller Julia är ägare till butiken känner båda två ett stort engagemang. Det beror på att de till största delen har helt fria tyglar, något de var rädda för att de inte skulle få när butiken övergick till att ingå i en kedja.

– Det är roligt att ha det förtroendet, säger Angelica.
 


Det ger dem lusten att engagera sig och tänka framåt. Ett stort mål de arbetar mot är att få in fler hantverkare i närområdet som kommer och hämtar material hos dem. För att möjliggöra det har de börjat öppna redan klockan sju. De planerar också att göra en egen avdelning med bara proffsgrejer, då det ofta är lite skillnad på det materialet jämfört med det som vanliga konsumenter efterfrågar. Dessutom kommer de också att ha en delhantverksfrukostar där de bjuder på frukost samtidigt som hantverkarna hämtar material. För dem som inte själva hinner komma och hämta erbjuds fri utkörning.

För vanliga konsumenter har de också nya idéer. Bland annat kommer de att ha en inspirationskväll tillsammans med villaägarna, samt en oktoberfest med hoppborg och annat kul.

– Det var tråkigt under pandemin att inte kunna göra något sådant, säger Angelica.
 


Den hemlika, hemtrevliga miljön som de strävar efter att hålla i butiken inbjuder till social samvaro. Med anledning av det planerar de även att anordna frukost för mammalediga, tjejkvällar samt inspirationskvällar på olika teman. 

Med det nya namnet står det klart att det finns mycket spännande för kunderna att vänta framöver.

Text: Malin Eriksson 
Foto: Mari Widetoft


Share post with: