Det har knappast gått någon förbi att utvecklingen i samhället snabbt går i riktningen mot ett mer hållbart sätt för oss alla att leva på. Habo kommun har tagit fasta på denna utveckling och vill vara en av de kommuner i Sverige som också är ledande i att implementera och medvetandegöra hållbarhet. Under vecka 42 (18-22 oktober) så kraftsamlar därför kommunen genom den så kallande Hållbarhetsveckan.

Magazine195 träffar hållbarhetsveckans projektledare, tillika Habo kommuns miljö- och hållbarhetsstrateg, Anna Lööv, för att höra oss för vad som kommer att stå på agendan under denna viktiga vecka.

Satsning på hållbar utveckling
Ett tydligt tecken på att Habo kommun satsar hårt på hållbar utveckling är att just Anna Lööv har anställts. Anna har en diger bakgrund med både relevant utbildning från Lunds- och Göteborgs universitet – och en yrkesmässig stor erfarenhet av att jobba med hållbarhetsfrågor.

”Tidigare så hade Habo kommun en delad tjänst tillsammans med Mullsjö kommun. Men nu har de frågor jag jobbar med fått ett än större fokus och jag har sedan ett och ett halvt år tillbaks varit heltidsanställd i en strategisk roll direkt underställd kommunledningen. Tjänsten har samtidigt också utvecklats till att inbegripa en större helhet kring konceptet hållbarhet. Jag jobbar därmed både på ett övergripande vis tillsammans med bl.a andra kommunrepresentanter – men också direkt mot kommuninvånare och det övriga lokala civilsamhället med olika frågor som berör hållbarhet”, säger Anna.

Utgår från Globala mål som landar lokalt
Som grund även till det lokala arbetet ligger de övergripande globala mål som listas i Agenda 2030. Agenda 2030 är gemensamt satt av FN:s samtliga medlemsländer och balanserar hållbar utveckling genom de tre dimensionerna ekonomi, social jämlikhet och miljö/ klimat. Det är alltså inte enbart miljö och klimat som ligger till grund för de globala målen.

”Allt arbete och alltså även de lokala insatser vi gör här i Habo kommun grundar sig på Agenda 2030. Man kan säga att vi trattar ner de övergripande målen från global-, till nationell-, till regional-, samt slutligen till kommunal nivå. Hållbarhetsveckan är på så vis en lokala satsning baserat på FN:s mål om hållbar utveckling. Innehållet under veckan kommer därför att spänna över inslag och ämnen som mat, friluftsliv, demokrati, infrastruktur för laddning av elfordon och mycket mer”, berättar Anna.

Hållbarhetsveckan – en vecka med många inslag
För att kalenderåret inte ska innehålla för många temaveckor så beslöt man på Habo kommun för att slå samman bl.a. Klimatveckan och Demokratiåret till att gemensamt nu istället utgöra Hållbarhetsveckan.

”Vill samtidigt visa på hur mycket bra som händer här i Habo…”

”Syftet med att vi valde att slå samman ett flertal temaveckor var för att samla mycket under några dagar och på så vis kunna sätta ett större fokus på temaveckan. Den huvudsakliga målgruppen är såklart de som bor och jobbar här i Habo. Vi tror och hoppas att veckans aktiviteter skapar ytterligare intresse för hållbarhetsfrågor och det kan resultera i ett positivt förhållningssätt på individnivå. Vi vill samtidigt göra detta som en positiv insats, ge hopp och engagemang och visa på allt hållbart och bra som händer här i Habo och hur vi gemensamt kan jobba långsiktigt över tid och inkludera alla kommuninvånare i en hållbar framtid,” understryker Anna.

Ploggar – kombinerar motion och hållbarhet
Anna berättar att en av de första insatserna som går av stapeln under veckan gör så under termen ”ploggning”.

”Under veckan så kommer några lokala organisationer i kommunen att kombinera motion med att plocka skräp. Habo IF, Svenska. Kyrkan och Fagerhult Habo IB är tre av de organisationer som tillsammans med sina medlemmar kommer att jogga runt i Habo och
samtidigt plocka allt skräp man finner på marken. Först ut är Habo IF som kommer att plogga på måndagen den 18:e oktober”, säger Anna.

Räddningstjänsten klimatanpassas
Ett annat positivt inslag är satsningen som görs på räddningstjänsten i Habo. Här håller personal öppet hus (onsdagen den 20:e oktober). Alla är välkomna för att se räddningstjänstens arbete och hur den klimatanpassas till att delvis bli fossilfri. Passa på att ta med barnen på onsdag eftermiddag till ett spännande besök.

Utställning och möte med kommunalråd på biblioteket
På biblioteket kommer det finnas möjlighet att kunna ta del av en utställning som beskriver vad kommunen aktivt jobbar med i sitt hållbarhetsarbete. I anslutning till utställningen på biblioteket så kommer det även att finnas möjlighet att kunna möta kommunens kommunalråd under vissa tider. Under måndagen och tisdagen informerar Susanne Wahlström, Hans Jarstig och Gunnar Pettersson om sina roller och och ansvar. Möjlighet ges då också i demokratisk anda till att ställa frågor.

”Ytterligare inslag vi kommer att ha på biblioteket är information om vikten av att spara vatten samt allmän vattenfakta. Här finns mycket att vinna både vad gäller energi, ekonomi. Vi informerar då även exempelvis om hur man kan använda regnvatten till
bevattning”.

”Ett annat spännande och lärorikt inslag på biblioteket blir en Textil hållbarhetsverkstad med drop-in. Här kan du lära dig att ”lappa och laga” och inspireras till en mer hållbar garderob”, förklarar Anna.

Klimatsmart Buffé
Under veckan på kvällstid (17-19) så kommer det finnas möjlighet för kommuninvånare att till en billig peng kunna prova på en klimatsmart buffé som Habo kost ordnar. Servering kommer att ske för allmänheten på Kärrsliljan eller på Hagabodaskolan. Syftet är också att visa på hur nyttig mat kan stärka kroppen. För den som är nyfiken och hungrig så kommer möjligheten finnas till att njuta av bland annat svensk färsbiff, linssoppa, matvete, vitkol, rödkol, rödbetor, säsongsbaserade grönsaker och mycket mer.

”För den som även är sugen på att laga egen grön, billig och god mat så kommer en digital föreläsning med Portionen Under Tian med Hanna Olvenmark, väl till pass under tisdagen den 19:e oktober. Missa inte den”, säger Anna. Frukostträff för företag – Laddad för framtiden. För dig som företagare så kommer det under veckan (tisdag kl 07:30-9:00) ett utmärkt tillfälle till att få information om hur man går tillväga för att sätta upp laddstolpar i anslutning till den egna verksamheten. Här berättas om goda exempel om hur man kan gå tillväga för att installera laddstolpar samt även hur man via klimatklivet också har möjlighet till att erhålla ekonomiskt bidrag för installation.

”Det är ju barn och ungdomar vi unnar en hållbar framtid…”

Hållbarhetsutmaning – Agenda 2030
”Genom att delta i vår Hållbarhetsutmaning utmanar du dig själv, familjemedlemmar och kanske även grannar. Lyckas du med en eller fler utmaningar så kan du vinna ett pris. Exempel på utmaningar kan vara att äta vegetariska måltider, ha en sockerfri dag, skapa goda miljöer i trädgården för insekter eller exempelvis meddela kommunen om eventuella platser som känns otrygga – med mera” förklarar Anna.

Största utmaningarna
”I matsalen på Hagabodaskolan så har vi satt upp tavlor – en för varje globalt hållbarhetsmål. Vi känner att de sitter bra där och når våra ungdomar, vilket såklart är en viktig målgrupp. Det är ju barn och ungdomar vi unnar en hållbar framtid och vi hoppas att de blir föremål till diskussioner och samtal ungdomar och vuxna emellan, säger Anna.

Anna ser med tillförsikt fram emot hållbarhetsveckan. Hon vidhåller dock att det finns utmaningar vi alla står inför och pekar ut hållbar konsumtion, biologisk mångfald och klimatmålen som de största utmaningarna vi alla står inför.

”Vi hoppas såklart genom dessa dagar att också unna inspirera många företag till att skapa ett långsiktigt tänk som kan fortsätta att leva kvar även efter Hållbarhetsveckan, och att vi alla kan hjälpa varandra till att hitta nya former för hållbara processer”, säger
Anna förhoppningsfullt.

”Jag känner mig ändå hoppfull och hoppas att dessa dagar här lokalt blir ett steg i ytterligare rätt riktning i hur vi i Habo kan göra skillnad och leva hållbart. Det ska verkligen bli roligt att genomföra den här veckan nu och jag hoppas att den kommer att engagera
många Habobor, avslutar Anna.

Text: Robert Widetoft
Foto: Sofia Jarl & Mari Widetoft

För att ta del av hela programmet som löper under hållbarhetsveckan så surfa gärna in på
habokommun.se/hallbarhetsveckan2021

Share post with: