Företagshälsa står i fokus när Adavio utvecklar sin verksamhet på Hedenstorp. Baserat på mångårig erfarenhet och stor förståelse för företagares förutsättningar så har organisationen utvecklat ett mer verklighetsbaserat sätt att jobba på gentemot arbetsgivare och arbetstagare. Genom att vara lättillgängliga, individfokuserade och lösningsorienterade - så levererar Adavio en förlängd arm rakt in i vården för lokala företag och dess anställda.


För ungefär fem år sedan så träffades läkaren Adam Löfving och psykologen Violetta Giorgievska i samband med att de som fristående konsulter deltog i ett av landstinget tillsatt uppdrag. De insåg snabbt att de båda hade en gemensam syn på vad som är bra sjukvård och hur den borde bedrivas.

Bättre att jobba förebyggande
”Vi hade båda två sett och upplevt den problematik som finns inom svensk sjukvård där man ofta måste bli riktigt sjuk innan man får en hjälp som också åtgärdar det eller de grundproblem man som patient söker för. Väldigt ofta är det så att det går att förebygga ett allvarligare sjukdomsförlopp genom att direkt gå på djupet och identifiera var den reella problematiken ligger. På så vis sparas resurser i flera led, på såväl ett organisatoriskt som ett personligt plan. Vi upplevde att processen inom framförallt svensk primärvård på många vis var omvänd och ineffektiv”, berättar Adam.

Gynnar både arbetsgivare och anställda
Med ett ömsesidigt perspektiv så beslöt Adam och Violetta sig för att bilda verksamheten Adavio. En viktig anledning var också övertygelsen om att en arbetsplats dessutom måste kunna rymma både skratt och glädje för att ge en långsiktigt bra arbetsmiljö för både arbetsgivare och anställda.

”Vår modell hjälper alltså arbetsgivare att spara pengar på flera olika plan…”

”Den modell vi har utvecklat lägger direkt en mycket större vikt vid det personliga bemötandet och fastställande av diagnos. Vi måste vara nyttiga i det vi gör. Det är ju därför man besöker eller anlitar oss. Det är också långt ifrån alltid det handlar om fysiska sjukdomar. Väldigt ofta gällande just företagshälsovård så bottnar fysiska symtom i en under längre tid upparbetad stress. En status som inte heller nödvändigtvis behöver vara arbetsrelaterad”.

”Människor är olika och har därför olika förutsättningar och behov och behöver därför också bemötas på olika vis – vilket är något som sjukvården missar idag. Vi har därför ett team som består av både läkare, psykologer, arbets- och fysioterapeuter. Det gör att vi

själva kan bemöta och hantera alla typer av fall. Det är viktigt att vi är effektiva och direkt går på problemet. Utdragna processer och till syvende och sist sjukskrivningar är såklart negativt för både arbetsgivare och arbetstagare – och för hela samhället”, menar Adam.

Företagshälsovård utan bindande avtal
Adavio vill allt annat än att förknippas med storskalighet och anpassar sig därför utefter varje arbetsgivares förutsättningar. Rent traditionellt, menar Adam, så har företagshälsovården i Sverige fungerat som sådan att man först betalar för att få tillgång till vård. Och sedan dessutom betalar för den vård man får ta del av, som heller inte alltid är så effektiv som man önskar.

”Det är ungefär som att du först betalar för att bli insläppt på ICA, innan du sedan dessutom får betala för din mjölk och ditt smör. I vår modell så blir man insläppt i affären kostnadsfritt men betalar sedan endast för det man lägger i varukorgen. Vår modell hjälper alltså arbetsgivare att spara pengar på flera olika plan”.

”Vi binder aldrig upp företag på långa avtal och låter dem än mindre betala fasta avgifter. På samma vis som människor är olika så har också företag olika förutsättningar och behov. Vi skriver endast avtal om hur och vad vi tar betalt för. Därefter så avgör varje arbetsgivare vad eller vilka delar man vill ta del av. Alla som kommer till oss ska märka att de sparar pengar”, säger Adam.

”Vi finns alltid till för kunderna och inte tvärtom”

Lokal tillgänglighet endast ett telefonsamtal bort
Jenny Mörtberg är utbildad leg. psykolog och specialist inom arbets- och organisationspsykologi. Hon har funnits med Adavio under de senaste åren och är väl förtrogen med organisationens sätt att arbeta. Jenny fungerar som enhetschef på den lokala mottagningen på Hedenstorp och är därav ofta den person som arbetsgivare först kommer i kontakt med.

”Att jobba med frågor som berör organisationers utveckling, dess arbetsmiljö och anställdas hälsa är något jag verkligen brinner för. Här finns massor att göra och utvecklingspotentialen är stor hos små- och medelstora företag. Den som väljer att arbeta aktivt med företagshälsovård har massor att vinna”, säger Jenny.

Inledande behovsanalys
Jenny poängterar vikten av att hela tiden se till arbetsgivarens förutsättningar och önskemål. Hon vill också understryka att Adavio är en konsulterande kraft för att också ge arbetsgivare tips och råd kring exempelvis arbetsmiljö och vad man ofta enkelt kan göra för att förebygga ohälsa och undvika stressiga miljöer, för såväl grupper som enskilda individer. Ett nytt område som Jenny också särskilt vill lyfta fram inom företagshälsovården är digitalt ledarskap och arbetsmiljö i hemmet, som hon menar har kommit att bli en viktig faktor i takt med hur pandemin har påverkat organisationers möjligheter till organiserat kontorsarbete.

”Vi vill vara nyttiga, yrkesstolta och hjärtliga…”

”Det är samtidigt viktigt att vi tillsammans med arbetsgivaren tittar på vilka behov var och en har, vilket givet också beror på antalet anställda och faktorer förknippande med just den branch man befinner sig i. Jag inleder därför alltid med en behovsanalys och ger baserat på den sedan förslag på vad vi kan erbjuda för typ av lösningar. Arbetsgivare får alltid veta vad det är för kostnad förknippad med de delar vi gemensamt identifierar i behovsanalysen och vi tar aldrig betalt utan avstämning. Och skulle det uppstå frågor längs resans gång så finns vi aldrig mer än ett telefonsamtal eller ett e-postmeddelande bort. Vi finns alltid till för kunderna och inte tvärtom”, säger Jenny med ett leende.

Positiva reflektioner av att jobba på Adavio
”Under min tid på Adavio så har jag känt att jag har fått ett stort utrymme till att dels forma min egen roll samtidigt som jag har blivit uppmuntrad till att ingenting är omöjligt. Vill jag något och kan förklara min idé så upplever jag att Adam och Violetta lyssnar på mig. Det har givit mig en utvecklande och stimulerande yrkesroll. Det är ju viktigt att vi själva har en bra arbetsmiljö och att vi lever som vi lär”, reflekterar Jenny.

”Vi har exempelvis gemensamt tagit fram värdeorden NYTTIGA, YRKESSTOLTA och HJÄRTLIGA – som fungerar som rättesnöre för oss. Det innebär dels att vi ska göra nytta för våra kunder, vi ska ta ansvar och utföra våra yrkesroller på ett professionellt vis och samtidigt ha ett hjärtligt bemötande gentemot de vi möter. Vi tror att denna kombination levererar en bra arbetsmiljö för både kunder och vår egen organisation”, förklarar Jenny.

”Vår sjukfrånvaro är nästa obefintlig idag”

Erfarenhet av långt samarbete med Adavio
En arbetsgivare som verkligen har tagit fasta på fördelarna av att jobba tillsammans med Adavio är Richard Nord, ägare och ordförande för bland annat hustillverkaren Willa Nordic. Tillsammans med ytterligare anställda i de bolag som ingår i Wino Holding har Richard över tid kunnat se en stor positiv utveckling.

”Vi har haft Adam från Adavio hos oss under ett antal år. Han kommer till oss löpande och träffar under året samtliga av de ungefär två hundra anställda som finns i bolagen här i Stockaryd. Adam är väldig bra på att läsa av människor och kan prata med alla typer av anställda, oavsett personlighet eller yrkesroll. Lägg därtill att Adavio också tar individuellt anpassade blodprover och genomför de undersökningar man anser nödvändiga för var och en så har vi tillsammans med dem lyckats att etablera en väldigt viktig pusselbit i vår personalvård. Jag skulle säga att denna satsning har givit oss en situation där sjukfrånvaron idag nästan är obefintlig, säger Richard”.

En stor ekonomisk besparing
Richard ser fler stora fördelar. ”På det stora hela så har samarbetet medfört en stor ekonomisk besparing för oss. Inom ramen för företagshälsovården så jobbar vi även med arbetsmiljö för att våra anställda ska trivas. Duktigt folk är inte bara att ersätta om de skulle gå sjukskrivna hemma. Att ersätta en person med stor erfarenhet kostar i realiteten väldigt mycket pengar.

Många gånger så ser företag det som en självklarhet att serva maskiner och fordon samtidigt som man glömmer bort företagets anställda. En maskin kan man ju faktiskt direkt ersätta om det skulle behövas. En utbränd anställd kan vara omöjlig att ersätta. Det gäller att tänka rätt ibland. Att helt enkelt ta de goda kostnaderna. Personalen är det absolut viktigaste som ett företag har. Samarbetet med Adavio gör också att vi samtidigt plockar bort personer från den reguljära vårdkön i och med att vi jobbar på det sättet vi som vi gör med förebyggande företagsvård vård”, avslutar Richard.

En lokal kraft för att bromsa fysisk och psykisk ohälsa
En vision med Adavio är att vara ett lokalt center för att med omtanke och hjärta aktivt kunna hjälpa till att bromsa fysisk och psykisk ohälsa som finns på arbetsplatser och runt om i samhället. Utöver företagshälsovård så hanterar Adavio exempelvis även neuropsykiatriska utredningar samt även en del privatvård.

Text: Robert Widetoft
Foto: Adavio/ Mari Widetoft

Share post with: