Intresset för solceller ökar starkt. Ett lokalt företag i branschen är Wettersol. Magazine195 möter trion Jonas, Magnus och Christian som står bakom bolaget för att ta reda på vad som är på ingång på solcellsfronten.

Wettersol startades för ett par år sedan av trion Jonas Gustafsson, Magnus Juvén samt Grännabon Christian Friis. Medan Jonas tog med sig praktisk hantverkserfarenhet in i bolaget kom Magnus med kvalitetsfokus från sin bakgrund inom läkemedelsbranschen, medan slutligen Christian hade en bakgrund inom offentlig sektor. Man kan ana att det finns både praktisk yrkesförståelse och kvalitetstänkande hos trion på Wettersol.

En trio med olika uppdrag 

Jonas Gustafsson, med sin hantveksbakgrund, leder det praktiska installationsarbetet tillsammans med installatörer och emellanåt även tillsammans med både Magnus och Christian. Alla tre har själva gått erforderliga utbildningar för branschen. Magnus är huvudsakligen försäljningsansvarig samt jobbar med produktutveckling, support och inköp. VD Christian Friis hanterar bolagets ekonomi, personalfrågor samt även kontakt med myndigheter och är även den som ansvarar för offentliga upphandlingar.

”Vi har alla förkovrat oss och det känns tryggt men en stabil bas av kunskap och erfarenhet. Vi har dessutom kunnat knyta till oss kompetens i form av nyutexaminerade soleltekniker från en av de få kvalificerade och ändamålsenliga utbildningar som finns i Sverige”, förklarar Magnus.

Det märks under hela vårt möte att det finns en passion och ett stort engagemang hos dem alla tre och en fortsatt önskan om att låta verksamheten få utvecklas över tid på ett stabilt och professionellt vis.

”Se det som att istället för att ha pengar på bankkontot då kunna få 7-10% i ränta…”

Är det värt pengarna att installera solceller?

”Vad kan du göra för att sänka dina elkostnader och samtidigt försäkra dig mot framtida höjningar? Sannolikt så kommer de svenska elpriserna att anpassa sig till en mer europeisk nivå”, resonerar Christian. Jo, en sak man kan göra är ju just att skaffa solceller. Se det som att istället för att ha pengar på bankkontot då kunna få 7-10% i ränta via installationen på taket, samtidigt som du gör något bra för miljön”, fortsätter Christian.

”Det finns många fler anledningar till att skaffa solceller – men helt klart är det ju så att de flesta lyssnar på ekonomiska argument. Men det som oavsett är en viktig aspekt är ju just att spara el. Genom att ha en egen anläggning så kan du konsumera den solel som du själv för stunden direkt förbrukar och därmed minska dina klimatavtryck”, säger Jonas.

Omställning, sätt att räkna och prioritering

Det är som så mycket annat tänker jag – att solceller för de allra flesta svenska familjer verkligen måste bevisas vara en god investering innan det är relevant att öppna plånboken. Jag bor själv i en familj där vi för ett par år sedan gjorde den övervägningen och landade slutligen i en väldigt förmånlig kalkyl som när den sammanfattades underströk självklarheten i att skaffa solceller. Hur resonerade jag då?

Vi hade vid tidpunkten två relativt dyra dieselbilar. Då jag ställde dessa båda bilar mot två stycken mindre elbilar så blev plötsligt den där räntan på taket som Christian pratade om snarare 30-40%. Varför? För det första så tog bilarnas värde ut varandra – med bedömningen att dieselbilarnas värdetapp dessutom antogs vara högre än elbilarna under de kommande åren. Men framförallt. Vi hade bränslekostnader som uppgick till totalt ca 5 000 kr i månaden. Efter bytet till de mindre elbilarna så landar vi i snitt på ungefär på 600 kr i månaden inklusive laddning på externa stationer. Lägg därtill skillnaden i kostnad för service och skatt dessa bilar emellan så landade vi i en månatlig skillnad om drygt 5 500 kr i skattade medel.

Detta var ju inte endast solcellernas förtjänst kan man tänka. Men genom den egna produktionen så kan vi under sommarhalvåret med solens hjälp ”tanka” upp 80-90% av vårt totala bränslebehov. Under vinterhalvåret är den siffran av naturliga skäl betydligt lägre. Men det är fortfarande då så att hela batteriet kan fyllas upp hemma för ungefär 50 kr. Jag har i denna beräkning ovan heller inte räknat med värdet av övrig el som vi slipper köpa in samt heller ej försäljningen vi har av överskottsel. I detta helhetsperspektiv och sätt att tänka och prioritera där fyller solceller tänker jag helt klart en självklar och viktig funktion. Men vi har förstås alla olika förutsättningar och infallsvinklar.

Wettersol jobbar med nästa generations teknik

På Wettersol är man övertygad om att den snabba tekniska utvecklingen inom kort kan erbjuda nya lösningar med än större nytta för sina kunder. Som leverantör måste man vara på tårna och hela tiden vara i framkant.

”…en solcellsanläggning är inte komplett förrän man också kan spara sin el i ett batteri…”

”Vi tittar hela tiden på hur vi skapa nya fördelar för våra kunder. Vi har på sistone jobbat hårt med att ta fram ett koncept som vi kallar för Solceller 2.0, eller ”next generation” – ett system för så kallade smarta hem”, säger Magnus.

”Vi ser att den solel som våra kunder producerar behöver kunna nyttjas så smart som möjligt för bästa ekonomi. Elöverskottet från mitt på dagen kan exempelvis styras om till att bli extra varmvatten till kvällens dusch eller lagras i ett batteri för att sedan användas till matlagning, disk och tvätt efter solens nedgång.

Men också för att ladda upp elbilen med gratis energi. Den teknik som är på väg nu kommer förändra våra förutsättningar så vi nästan blir självförsörjande på den energi vi förbrukar. Det är att ta det smarta steget in i framtiden – dvs, att vi kan nyttja vår egenproducerade el på ett så effektivt sätt som möjligt.

Vår ambition är att senare i år introducera en sån här lösning som hjälper våra kunder att bli energismarta på riktigt. Vi märker också tydligt att fler skaffar elbilar och frågar efter olika lösningar för elbilsladdning. Elbilsladdare är en produkt vi också erbjuder och då gärna i kombination med solceller.

Vi tittar alltid på våra kunders unika förutsättningar innan vi presenterar de olika tekniska lösningar vi kan erbjuda. Vårt mål är att hitta den bästa och mest ekonomiska lösningen för varje kund. Vi försöker alltså inte bara att maximera antalet solpaneler ett visst tak kan ta, utan tar hänsyn till kundens förutsättningar idag samt både aktuella och framtida elbehov”, säger Magnus.

Hoppas på en ”ENERGI-ROT”

Fram till och med i år så har man kunnat ansöka hos länsstyrelsen om ett så kallat investeringsstöd för installation av solceller. Systemet kommer att fasas ut och ersättas med andra lösningar. De termer som idag kallas för RUT och ROT kan eventuellt i framtiden få sällskap av något som kommer att kunna representera motsvarande avdragsmöjlighet på arbete med koppling till energiproducerande investeringar. Avdraget är föreslaget av den så kallade solelkommissionen att kallas för ENERGI-ROT. ”Vi får se vad som händer men det känns som att det kommer att realiseras i någon form”, säger Christian förhoppningsfullt.

”Sammanfattningsvis så kan man säga att om vi vill fortsätta att ha en hög levnadsstandard i framtiden behöver vi alla bidra till detta på ett miljövänligt sätt och till exempel producera vår egen solel, menar Magnus.

” -Men hur man än vänder och vrider på vårt arbete och det vi gör så är det alltid med mycket kärlek som vi bygger våra solcellsanläggningar”, avslutar Jonas, med ett leende. 

Text: Robert Widetoft  
Foto: Photo By Mari.G:W

Share post with: