Tiden rusar fort fram och snart är det sommar igen. Med sommarveckorna så kommer också ett stort behov av ersättare inom den kommunala verksamheten. På Habo kommun så laddar man för fullt för att hitta ersättningspersonal till sommarveckorna så att ordinarie personal inom framförallt äldreomsorgen och hemtjänsten ska kunna ta ut planerade semesterveckor.

Extra behov av personal, utöver det vanliga, uppstår i de flesta kommuner och organisationer i Sverige just i samband med sommarveckorna. Det är just då som många ordinarie anställda vill vara lediga och ofta då tar ut merparten av sina lagstadgade semesterveckor. Dessa sommarveckor har därför också av tradition i Sverige varit ett utmärkt tillfälle för äldre skolungdom att skaffa sig värdefull arbetslivserfarenhet. Det har också för många då samtidigt givit möjligheten att dryga ut sparkontot eller tjäna pengar för att kunna spara till något speciellt.

Stort behov i Habo kommun

En av de som vet mer om hur behovet inför sommaren i Habo kommun ser ut är personalchef Annika Ekdahl. ”Här i Habo kommun så har vi ett stort behov av sommarjobbare. Jag uppskattar just nu att det kommer att röra sig om ungefärligen 150 personer som vi behöver knyta till oss under sommarveckorna. Då arbetsmarknaden fortfarande är förhållandevis god så ligger mycket i vår utmaning i att vara en attraktiv arbetsgivare – för både rullande vikarier och sommarjobbare. Det är i första hand personal för äldreomsorgen och hemtjänsten vi söker. Därmed sagt så är det önskvärt att den som ansöker exempelvis studerar vård- och omsorgsprogrammet. Men personlig lämplighet väger väldigt tungt – så om det är så att man trivs att jobba med människor och vill hjälpa andra så kan man mycket väl vara en lämplig kandidat”, fortsätter Annika.

Bonus för sommarjobbare

Som ett led I att vara en attraktiv arbetsgivare så har Habo kommun sedan ett par tre år tillbaks infört ett system som ger möjlighet för sommarjobbaren att erhålla en extra bonus. Förutsättningen är att sommarjobbaren slutför ett visst antal veckor.

”Ju fler veckor du jobbar desto större blir då bonusen. Det är också ett sätt för oss att ge vårdtagare och brukare en större kontinuitet och gör då samtidigt att många av de som sommarjobbar i kommunen också väljer att jobba fler veckor. Resultatet blir också därmed positivt för vår ordinarie personal med lägre belastning på dem som följd”, förklarar Annika.

För den vikarie som går in och jobbar åtta (8) veckor i sommar så erhåller den en extra bonus om hela 5 000 kr. Den som jobbar minimum 6 (6) veckor erhåller 1 000 kr före skatt i bonus.

Bra att börja innan sommaren

För att den som sommarjobbar i Habo kommun ska få en så bra start som möjligt så uppmuntas det även att påbörja att jobba extra redan innan sommaren – och på så vis få möjlighet till att delvis då kunna gå bredvid i den rollen som man kommer att ha under sommaren. ”Det skapar såklart en trygghet både för den som sommarjobbar och för ordinarie personal som då får lättare att lämna över vilket i sin tur också då får brukaren att känna en större trygghet redan innan sommaren”, säger Annika.

Extra stort behov inom äldreomsorgen och hemtjänsten

I första hand är det inom äldreomsorgen och den så kallade funktionsinomsorgen som det behövs ersättare under sommaren. Vi träffar Melanie Mitrovic som jobbar just inom hemtjänsten.

”Världens roligaste jobb”

”Att jobba inom hemtjänsten är verkligen ett varierande jobb. Jag skulle säga att det är väldens bästa jobb. Man träffar så himla många trevliga människor och får hela tiden mycket positiv feedback. Många enskilda brukare är väldigt tacksamma för det vi gör och jag upplever verkligen att jag får mycket positiv energi i mitt arbete och känner att det jag gör verkligen är meningsfullt”, säger Melanie.

Tydlig planering

Som anställd i hemtjänsten och således även som sommarjobbare/ vikarie så får man inför sitt arbetspass i hemtjänsten alltid tydlig information om vem man ska besöka, vilka förutsättningar och behov som den enskilde brukaren har samt vad som ska utföras.

”Innan respektive pass så får man också veta vart man ska åka samt om passet genomförs enskilt eller tillsammans med en kollega. Jag ser fram emot att få träffa sommarkollegor och det ska bli spännande att se hur många nya ansikten som dyker upp i år”, avslutar Melanie.

Text & Foto: Magazine195

Faktaruta

Habo kommun är i sommar i behov av ungefärligen 150 ersättare/ sommarjobbare. Är du intresserad av att sommarjobba? Känner du någon som skulle vara passande? Eller har du eventuella frågor innan du skickar in din ansökan? 

Vänd dig till Habo kommun och följande personer: 

Annika Ekdahl (annika.ekdahl@habokommun.se) alternativt 
Nina Karlsson (nina.karlsson@habokommun.se)

Share post with: