Medvetenheten om varifrån maten som vi stoppar i oss kommer ifrån sprider sig. Många vill veta vad det är man har på tallriken när det gäller djurhållning, odlingsmetoder och hur livsmedel hanteras och transporteras. Magazine195 träffar Emma Lundin som är lokal administratör av REKO-ringen.

Fler och fler ser fördelar med att kunna köpa direkt av producenten. Man kan få svar på frågor, träffa personen som exempelvis tar hand om djuren och odlingarna, få tips om förvaring och tillagning. Men att åka runt till olika gårdsbutiker kan ta tid och är inte alltid heller så klimatsmart. Det är där REKO-ringen kommer in.


Affärsidén till REKO-ringen kommer ursprungligen från Frankrike och har nått Sverige via Finland där den funnits sedan 2013 och sedan spridits till övriga Norden. Sveriges första ring startades i Grästorp 2016. Idag finns ca 180 ringar i Sverige och uppskattningsvis 250 000 personer som handlar där.

REKO-ringarna i Habo och Mullsjö skapades bl.a. genom ett projekt som initierades av kommunen och den oberoende kunskaps- och medlemsorganisationen Hushållningssällskapet. Möjligheten gavs då till lokala administratörer att erhålla coachning och annan värdefull hjälp. 

Utan mellanhänder

REKO står för Rejäl Konsumtion och en juste betalning till producenten. Affären görs upp direkt, utan mellanhänder, med den som odlar, föder upp eller förädlar mat. Varje företag ansvarar själv för de produkter som säljs. Ofta är producenterna småskaliga och prioriterar att producera med bra råvaror, miljöhänsyn och djuromsorg.

Varje ring har en eller flera administratörer som ser till att en Facebook-grupp kombinerat med utlämning av varor flyter på som de ska och att riktlinjerna för REKO följs. Administratörerna jobbar ideellt med att främja REKO-ringen och för att det ska vara så enkelt som möjligt för både producenter och konsumenter att medverka. 

Hur gör man då för att handla?

Vi träffar Emma Lundin som är en av administratörerna för REKO-ring HABO och även själv producent av ekologiska grönsaker.

”För att handla med REKO-ringen så ansöker man om medlemskap i sin lokala REKO-ring via Facebook. De producenter som är kopplade till ringen lägger upp annonser med olika varor i Facebook-gruppen och kunderna beställer sedan det de önskar genom att lämna en kommentar. Alla varor måste förbeställas eftersom försäljning på plats kräver marknadstillstånd. De förbeställda varorna hämtas sedan på förutbestämd tid och plats – vanligtvis varannan vecka”, berättar Emma.

Fler fördelar med lokalproducerat

Emma menar att om man handlar närproducerat och vill vara klimatsmart och samtidigt effektiv är det ett bra alternativ. ”Man beställer helt enkelt det man vill ha och det blir sällan impulsköp. Det är också ett tillfälle att medverka till att vår landsbygd hålls levande genom att gynna lokala uppfödare och odlare.

För producenterna blir det dessutom mindre svinn, och utan mellanhänder behöver det inte alltid heller bli dyrare. Runtomkring Habo produceras mycket unik och spännande mat och genom REKO-ringen kan konsumenter därför enkelt hitta och beställa.

Den som handlar märker flera påtagliga mervärden, såsom smaken på bröd och grönsaker eller till exempel att pannkakorna blir gyllengula när man använder grönbetesägg. Allt detta samtidigt som lokala företag gynnas och maten inte åkt runt halva jordklotet, utan möjligtvis över kommungränsen”, säger Emma.

Aktiva producenter 

Varje träff i Habo sammanfaller även med en motsvarande REKO-träff i Mullsjö. Tack vare detta samarbete har därför fler producenter möjlighet att komma. Emma berättar vidare att det runt Habo finns ungefär femton aktiva producenter som erbjuder regelbunden försäljning med ett varierande utbud. ”Oftast finns det bröd, kakor, nöt- och lammkött, äppelmust, glass, honung och ägg. Under odlingssäsongen dessutom färska grönsaker och äpplen. Och vi har faktiskt också producenter med champinjoner och vårrullar”, lyfter Emma fram. 

Utmaningar med systemet

Emma medger att det finns några utmaningar med REKO-systemet, men att de flesta av dessa går att komma till rätta med. Om man exempelvis inte har Facebook så kan man be någon annan beställa det man vill ha och samtidigt skriva i beställningen vem som kommer och hämtar varorna.

”Vi försöker ha ömsesidig förståelse…”

Och har man exempelvis svårt att bestämma sig i förväg vad man vill handla så går det oftast att beställa dagen före REKO-träffen och ibland till och med samma dag.

”Både kunder och producenter kan göra misstag eller glömma. Vi försöker ha ömsesidig förståelse och lösa eventuella problem på ett bra sätt. Det har ju hänt någon gång att jag som är producent inte fått med mina grönsaker – men kunderna har då haft överseende. Och tomater som kunder missar att hämta säljer jag i gårdsbutiken nästa dag. Om någon missar att t.ex. hämta kött så försöker vi ringa upp kunden då det kan vara svårt att sälja till någon annan, säger Emma.

Nästan två tusen medlemmar

Vissa REKO-ringar i större orter har över tiotusen (10 000) medlemmar och fler än hundra (100) producenter. Alla åker förstås inte till alla utlämningar. Men i exempelvis Skövde så kan det komma ett trettiotal producenter och hundratals konsumenter. Då krävs lite mer struktur med kartor över var alla producenter befinner sig. Det är alltså möjligt även för oss här lokalt att kunna växa inom vår REKO-ring. Tanken med REKO är ju att det ska vara enkelt och roligt så att många vill och kan handla när ringen växer vilket vi hoppas och tror att det kommer att göra även här, avslutar Emma. 

Text: Lotta Hoffback-Kaljo. 
Foto: Mari Widetoft

Share post with: