Det är ingen underdrift att det byggs mycket i Habo kommun, det kan Emilia Svenningsson, Bygglovschef konstatera. - Det är högt tryck på oss i princip hela tiden. Just nu är det tre handläggare som arbetar med bygganmälan, bygglov och tillsynsärenden.

Vad är bygglovsenhetens uppdrag? 

Vi ser till att det skapas en god och hållbar livsmiljö i dagens samhälle nu och för kommande generationer. Detta gör vi genom att kontrollera att plan- och bygglagen efterlevs. Vi är en tillsynsmyndighet vilket innebär att vi även har hand om tillsynsärenden och har tillsynsansvar för hela den byggda miljön och strandskyddet. Vi jobbar även med tillsyn av hissar samt obligatorisk ventilationskontroll.  

Ni har nyligen börjat med telefontider, varför behövs det? 

I och med den höga arbetsbelastningen var det svårt för oss att jobba effektivt när telefonen ringde hela tiden. Då kunde det bli så att man kanske inte hann svara och det i sin tur gjorde att tillgängligheten för invånarna blev sämre. Nu har vi istället fasta telefontider där vi har frigjort i våra kalendrar så att någon alltid svarar när det ringer, säger Emilia. 

För att öka tillgängligheten ytterligare har man också valt att satsa på Öppet hus. Något som kommer att återkomma under hösten. – Vi såg ett stort intresse från invånarna att få komma och träffa oss och prata om sina ärenden. Öppet hus är ett ypperligt tillfälle där du kan stanna till efter jobbet och få svar på dina frågor och funderingar. Om du känner att du vill sitta ner med någon av oss och gå djupare in på detaljer i ditt ärende så finns det också möjlighet att boka tid, säger Emilia. 

När behöver man egentligen kontakta er?

-Vi vill gärna ha kontakt i ett så tidigt skede som möjligt. Vi är gärna med dig i hela byggprocessen med råd, stöd och krav. Kom ihåg att det är bättre att kontakta oss än inte alls, du får inte börja bygga utan ett startbesked. 

Vad händer om jag börjar bygga utan att ha varit kontakt med er? 

Det beror förstås på omständigheterna, vissa tillbyggnader och till exempel Attefallshus är bygglovsbefriade. Men det som kan hända om du bygger helt fritt är att det vi gör tillsyn och startar ett sanktionsärende där du sedan kan bli skyldig att återställa och betala sanktionsavgift, säger Emilia. 

Inforuta: Läs mer om bygglovsprocessen på kommunens hemsida. För direktkontakt så kontakta Habo kommun via bygg@habokommun.se eller ring på 036-442 80 00.

Text: Sofia Jarl
Foto: Jonathan Bryskhe
Share post with: