Rapporterna har varit många under de senaste åren. Den ena mer alarmerande än den andra. Vi rör på oss för lite. Våra barn blir stillasittande och kommunicerar hellre via nätet än ute på lekplatsen. De negativa hälsoeffekterna riskerar att bli ödesdigra både på ett personligt och ett samhällsmässigt plan. Så vad gör vi åt situationen? Den nystartade organisationen Rörelserik ger oss svar på hur man planerar att vara en kraft med syftet att vända den negativa trenden.

Under slutet av 2018 så startade trion från Habo Åsa Holmér, Nina Frostévi och Niklas Bohman stiftelsen Rörelserik. Det tydliga målet var inställt på att hitta lösningar till problemet med att framförallt barn och ungdomar inte rör på sig fysiskt i tillräcklig grad.

”Det finns idag exempelvis så mycket mer som konkurrerar
om barnens uppmärksamhet…”

Niklas berättar att det är fyra (4) av tio (10) pojkar respektive endast två (2) av tio (10) flickor som når upp till daglig rekommenderad dos av fysisk aktivitet. Rekommenderad dos inbegriper att genom fysisk rörelse få upp pulsen under minst en timma per dag, samt utöver det ytterligare tre timmar per vecka.

Leder till psykisk ohälsa

I takt med bristen på fysisk aktivitet hos många barn och ungdomar så skulle man kunna tänka att det finns en koppling till den samtidigt ökande utbredningen av psykisk ohälsa. ”Vi tror ju att det finns ett tydligt samband mellan just psykisk ohälsa och faktumet att många inte längre är vana vid att spontanidrotta eller aktivera sig fysiskt på daglig basis. Det är också så att många av barnen slutar med föreningsidrott tidigare än vad som skedde när vi själva växte upp så jag tror även att det kan ha en viss påverkan”, säger Åsa. ”Många som inte rör på sig får också sämre förmåga till att uttrycka sig och läsa av situationer.

Man får sämre kontroll på sina rörelsemönster”, fortsätter Niklas.

Vad beror den dystra utvecklingen på?

Alla tre är överens om att det finns ett flertal faktorer som tillsammans skapat den nega- tiva spiralen. ”Det finns idag exempelvis så mycket mer som konkurrerar om barnens uppmärksamhet än vad det fanns när vi växte upp. Mobiltelefonen har tagit en stor del av den tid som tidigare gick till fysisk aktivitet där istället sociala medier i olika former slukar barnens uppmärksamhet. Och vi tror just också samtidigt att det här med spontanidrottande tyvärr för många barn och ungdomar nästan har försvunnit”, säger Åsa. ”En annan förklaring kan vara att våra barn faktiskt behöver ett visst stöd i vissa situationer. Att vi vuxna inte har tiden,
eller snarare tar oss tiden, som behövs för att pusha i rätt riktning, säger Nina. ”Barn behöver också bli sedda och uppmärksammade på ett positivt vis för att också vilja röra på sig. Kanske ger vi föräldrar inte våra barn tillräckligt med tid, resonerar Åsa.

Vilka lösningar på problemet har Rörelserik?

”Jag tror precis som Åsa säger att barn också behöver stöd och hjälp emellanåt för att komma igång i leken. Jag brukar exempelvis rita upp en hage på gatan hemma och när de sedan väl är igång så kör de på själva i flera timmar, säger Nina och skrattar.

”Alla ska kunna röra på sig öven om man inte är med i en förening – och alla ska ha råd. Med insamlingsstiftelsen Rörelserik vill vi skapa en organisation som genom olika typer av projekt ska underlätta och stimulera till spontanidrottande samtidigt som vi vill att det ska vara lättillgängligt och kostnadsfritt – eller väldigt billigt att delta”, berättar Niklas.

Rörelserik vill därför att olika typer av aktörer ska kunna ansöka om pengar för att sedan kunna genomföra projekt som leder till ökad rörelse hos barn och ungdomar, inte bara i Habo, utan även i den övriga närregionen.

Rörelseevent på höstlovet 2019

Under höstlovet 2019 så har Rörelserik ambitionen att kunna arrangera sitt första officiella event. ”Vi hoppas att under hela höstlovsveckan, tillsammans med Habo kommun, kunna arrangera olika mindre aktiviteter som sedan på fredagen avslutas med en stor glädjefull rörelsefest”, berättar Nina. ”Vi vill i första hand vända oss till barn och ungdomar i årskurs 4 till 9. Våra event kommer i sådant fall att vara helt kravlösa gällande prestation. Vi ämnar att arrangera en mängd olika roliga aktiviteter som parkour, dans och förhoppningsvis även kunna jobba exempelvis med VR- teknik under dessa dagar”, fortsätter Åsa.

”En plats dit man gärna går med hela familjen”

Visionen

Ett mål som stiftelsen har är att det ska kunna byggas en stor lek- och eventpark i Habo – där både små och stora barn kan ha kul. ”En plats dit man gärna går med hela familjen. En plats där man kan aktivera sig och röra på sig för att det är kul”, säger Nina. ”En vision vi annars har är att det byggs ett aktivitetshus i Habo där man skulle kunna inrymma en mängd aktiviteter för att främja rörelse för barn och ungdom. Något som även skulle kunna ske i samarbete med de lokala föreningar som finns. Det vore den ultimata visionen. Men samtidigt så tycker vi även att det saknas en ordentlig samlingspunkt utomhus i Habo, likt Stadsparken är i Jönköping. Vi tror att många i Habo skulle vara positivt inställda till att det kunde byggas en större samlingsplats med aktiviteter för alla åldrar”, säger Niklas.

På vilket sätt kan man stödja Rörelserik?

”Vi gör inte det här för att tjäna några pengar”, poängterar både Åsa, Nina och Niklas. ”Vi gör det för att belysa den här viktiga frågan och då genom Rörelserik kunna hitta vägar för att få barn och ungdomar till att vilja röra på sig mer. Vår förhoppning är självfallet då att alla som, precis som vi, vill att bara och ungdomar ska röra på sig mer, också vill stödja vår verksamhet”.

”Desto fler som stödjer vår verksamhet, desto fler projekt kan vi givetvis förverkliga. Allt från privatpersoner, företag, föreningar samt andra organisationer och stiftelser kan bidra”, säger Åsa. De som vill stödja oss kan göra det genom att gå in på vår hemsida rorelserik.se där man finner mer information om hur man går tillväga” fyller Niklas på. ”Vi vill samtidigt uppmana alla som har liknande tankar och visioner som liknar det vi vill göra att gärna kontakta oss med tankar och idéer. Ju fler vi är desto lättare blir det att förvekliga aktiviteter, projekt och större mål och visioner såsom ett lekcenter utomhus och ett aktivitetscenter inomhus”, avslutar Niklas. #

Text: Robert Widetoft
Foto: PhotoByMari.G:W/ Niklas Bohman

Rörelserik är en insamlingsstiftelse. En insamlingsstiftelse måste skänka minst 75% till projekt och event som gagnar det huvudsakliga ändamålet med stiftelsen.