Att komma hem från en sjukhusvistelse är ofta skönt men det kan också vara en utmaning. En tillfriskning ska ske och ibland behövs hjälp för att klara av vardagen. I Habo kommun finns något som heter Hemteam, deras uppgift är att hjälpa och stödja de som behöver hjälp att klara sin vardag efter en sjukhusvistelse.

Det är måndag morgon och på Vårdcentrum i Habo träffas Hemteamet för en genomgång. Minuterna innan alla är samlade samtalas det om allt från hur olika vårdtagare mår till hur helgen har varit, och det står klart att detta är en grupp av kollegor som känner varandra.

Britta, biståndshandläggare i kommunen, inleder mötet.

– Det är två stycken personer som väntas vara klara för utskrivning under dagen. Ingen är inskriven hos oss just nu. En man har blivit inlagd under helgen och väntas få åka hem imorgon, säger Britta.

– Jag har träffat honom tidigare, han bor en halvtrappa upp. Klarar han av att gå upp för trappan, undrar Annelie, undersköterska.

– Det är ingen stor lägenhet, hur funkar det med sängen, frågar Anna, sjukgymnast.

– Det är trångt, vi får dra ut sängen ifall det behövs, svarar Anette, arbetsterapeut.

I teamet finns undersköterskor, biståndshandläggare, distriktssjuksköterska, sjukgymnast, vårdsamordnare, arbetsterapeut och enhetschef, och att de är just ett team är tydligt.

För varje fråga som dyker upp kommer ett svar från någon annan och tillslut finns all information för hur en trygg hemgång ska ske för respektive vårdtagare och vad de första stegen kommer att vara.

– Vi har tillgång till olika information i systemen och känner till patienterna olika mycket, ofta är det personer vi har träffat tidigare. Antingen vet vi hur de bor eller så har man en uppfattning om hur området är och hur husen brukar se ut, säger Anette.

– Tillsammans har vi en tydlig bild, vilket hjälper oss att veta vad för insatser som kan be- hövas redan innan vi träffar vårdtagaren, förklarar Annelie.

Från sjukhus till hemmet

Planeringen för stöd av Hemteam börjar så tidigt som möjligt under sjukhusvistelsen. Från det att det är klart att en patient ska åka hem från sjukhuset och är i behov av stöd har Hemteamet 24 timmar på sig att ordna det som krävs. Teamet träffar personen direkt när han eller hon anländer hem, då hålls ett möte kring vilka resurser som behövs.

– Det är viktigt att man låter vårdtagaren andas när de kommer hem, ofta är de ganska tagna från sjukhusvis- telsen, säger Jenny, undersköterska.

– Många är inte bekväma med att ha okända personer hemma hos sig så det är viktigt att vi bygger ett förtroende från start, fyller Anna i.

Under två veckor pågår en utredning kring vilken fortsatt hjälp individen behöver eller om han eller hon klarar sig på egen hand. Det är under dessa två veck- or som Hemteamet arbetar för att hjälpa till med allt från rehabilitering, mediciner till toalettbesök.

Rehabiliteringen sker både med individuella träningsprogram och i de vardagliga aktiviteterna, där målet är självständighet. Träningen sker med sjukgymnast, arbetsterapeut och tillsammans med undersköterskor efter handledning. Finns behov av fortsatt rehabilitering efter ”hemteamsperioden” ordnas detta via hembesök av kommunal rehabpersonal eller via besök på vårdcentralen.

Vårdtagaren i fokus

– Under de första dagarna gör vi många besök, runt åtta stycken per dag, för att vårdtagaren ska känna sig trygg, säger Jenny.

– Det är bättre att trappa ner besöken när man ser att de inte behövs lika ofta, fyller Anette i.

– Tanken med Hemteam är att det ska skapa en trygghet för vårdtagaren. Är till exempel jag på plats och vårdtagaren behöver gå på toa är det självklart att man hjälper till med det istället för att låta personen vänta tills ett toalettbesök är inbokat. Det slipper bli extra spring hos personen och vi som personal sparar tid, säger Anna, sjukgymnast.

– Vid varje besök har vi extra tid avsatt för att vi ska kunna stanna lite längre och ha det där samtalet som betyder väldigt mycket. Vi lämnar alltid en lapp också med information om när nästa besök är inbokat samt vad syftet med Hemteam är, berättar Annelie.

Erbjudandet om man som vårdtagare vill ha stöd från ett Hemteam efter ett sjukhusbesök är alltid frivilligt.

– Får vi vara med från början blir ofta den första tiden mycket lättare än att inse efter någon dag att man behöver stöd för att klara vardagen, säger Britta.

– Vi upplever att de flesta är väldigt nöjda med den hjälp man fått av Hemteamet både gällande omsorg och rehabilitering. Det känns bra att kunna hjälpa personen att stärka sina resurser och skapa goda förutsättningar för att vardagen ska fungera hemma efter utskrivning, säger Anna, sjukgymnast i Habo kommun. #

Text & foto: Jonathan Bryskhe

Share post with: