När Jimmica Svensson lämnade Stockholm och flyttade till Bankeryd 2007 hade hon en vision – hon ville bygga upp en egen dansskola. 12 år senare är det utan tvekan så att hon har kommit en bra bit på vägen.

”När jag kom till Bankeryd 2007 fanns det ingen liknande dansverksamhet för barn och ungdomar, så jag drog igång mer eller mindre direkt. De första grupperna varför barn i åldrarna 4-6 samt 8-11 år ochlockade cirka 30 barn, inklusive min egen dotter”, säger Jimmica.

”Jag är själv uppvuxen i en sådan förening och jag tycker att de har en bra värdegrund”

Det var Jimmica själv som ledde grupperna och hon valde att starta sin dansskola somen förening inom Aktiv Ungdom. ”Det kändes naturligt att välja Aktiv Ungdom. Jag är själv uppvuxen i en sådan förening och jag tycker att de har en bra värdegrund”. Jimmica beskriver Aktiv Ungdom som ett komplement till andra föreningar och inom Aktiv Ungdom så kan man som lokalförening i princip erbjuda det mesta. Det handlar om att skapa en kul fritid för barn och ungdomar. Aktiv Ungdom är rikstäckande och är helt och hållet politiskt och religiöst obunden.

Sammanlagt finns det cirka 400 lokalföreningar och de vanligaste aktiviteterna är dans, kampsport, parkour och cirkus.

Vill skapa mötesplats

Jag träffar Jimmica i Aktiv Ungdoms dans-studio i Bankeryd. Här har jag varit många gånger tidigare då båda mina barn har varit med och dansat i olika grupper. Vi slår oss ner utanför omklädningsrummen samtidigt som min dotters grupp är på väg att dra igång kvällens pass. Yngre barn lämnar lokalen och man ser (och hör) och vi mötsav enbart glada miner. Jag och Jimmica snuddar direkt vid de utmaningar som Aktiv Ungdom i Bankeryd har.

”Vi önskar att vi hade ett kök eller ett samlingsrum där vi kunde sitta men vi har inte riktigt plats till det i den här lokalen. Med en större lokal hade vi kunnat skapa en helt annan mötesplats”, säger Jimmica.

”Vi skulle behöva en ny och större lokal”

Längre in i lokalen hör vi hur musik somspelas och dansklassen kör igång. Det är närmare 20 tjejer i tidiga tonåren som dansar streetdance.Troligtvis står det ett antal tjejer på kö för att få vara med. Aktiv Ungdom är redan idag en mötesplats för (framförallt) dansintresserade ungdomar.Föreningen har haft en spikrak utvecklingsedan starten 2007 och har vuxit konstant sedan dess. Idag erbjuder de 27 dansgrupper och 2 parkourgrupper.

Totalt har de cirka 400 aktiva och 30 ledare. Visionen om en egen dansskola hargått i uppfyllelse. Men Jimmica saknar fortfarande en pusselbit för att hon ska känna att hon har nått ända fram.

”Vi skulle behöva en ny och större lokal. Drömmen är att kunna ha ett aktivitetshus, där det finns möjlighet till två dansstudios, en parkourhall inomhus och kanske även andra aktiviteter, omklädningsrum, ett samlingsrum och ett kök. Då skulle vi kunna erbjuda en miljö där de flesta barn och ungdomar skulle vilja och kunna aktivera sig. Då skulle jag ha nått min dröm”.

“Många ville ha Parkour…”

En större lokal skulle innebära möjligheter för att kunna erbjuda alla som idag vill delta i deras aktiviteter – att så också få möjlighet att göra det. De skulle kunna ha fler dansgrupper och utveckla parkouren ännu mer.

”Parkour är nytt sedan december förra året. Vi genomförde en enkätundersökning bland högstadieeleverna om vad de saknade för aktiviteter i Bankeryd. Många ville ha parkour, cykling och skateboard och vi kände då att parkour var något som vi kunde bredda vår verksamhet med. Vi vill utveckla föreningen och har för närvarande inte möjlighet att växa med fler dansgrupper”.

Brinner för barn och ungdomar

Men detta är inte bara en dansförening för barn och ungdomar, det är även en förening med ungdomar. Här ser man potentialen i ungdomars driv, nya tankar och viljan att jobba och föra vidare det intresse man själv brinner för. Föreningen kan erbjuda ungdomar en möjlighet till ett första steg ut i arbetslivet. Genom utbildning, coachning och regelbunden vägledning växer ungdomsledarna till fantastiska förebilder för alla medlemmar i föreningen. ”Att ålder bara är en siffra har vi tydligt fått se genom dessa fantastiska unga förmågor och vi kan stolt säga att vi är en av Sveriges bästa arbetsgivare för unga”.

Parkour – en helt ny värld

Föreningen bygger på att få ungdomar in i ledarskap, de utbildas och coachas internt men när det kommer till parkouren var man tvungen att hitta ledare som kunde vara med och utveckla den delen i föreningen. ”Vi hittade två killar från Bankeryd som tränar parkour inne i Jönköping i dag som var intresserade av att leda grupper i Aktiv Ungdom. De kan parkour och är duktiga på det. Vi hjälper tillmed ledarskapsutbildning och vägledning.

I december startade två grupper med park-our – 7-9 år och 10-12 år i Nyarpsskolans gymnastiksal. Sammanlagt 32 platser tog slut direkt och kölistan är mer än full. Trycket på föreningens aktiviteter är stort och tillhösten kommer de att starta upp ytterligare en parkourgrupp.

”Då kommer kön att minska men det är tråkigt att inte kunna erbjuda alla en plats som vill ha det. Vi vill utveckla parkouren menvi vill också utveckla hela föreningen ochväxa i det vi har. Vi vill kunna göra ännu bättre föreställningar och vara med och bidra till att ungdomar och barn växer som individer”. ”Det är ju barnens glädje man lever på”.

Jag träffar ofta människor som brinner förnågot specifikt. Jimmica är en av dessa. Förhenne är det dansen som ligger varmast om hjärtat men jag ser och förstår att det är något mer. Det handlar inte bara om att förmedla dansglädje, det handlar om att skapa en trygg mötesplats för dagens ungdomar där de ges tillfälle att vara delaktiga, bli sedda och få chansen att växa som individer. På köpet har de väldigt roligt.

”Det är ju barnens glädje man lever på. Att driva en förening är stundtals tungrott men när man står i mörkret bakom scenen under föreställningen och får se den fantastiska föreställningen som de tillsammans har satt ihop så är allt det glömt. Då ser man bara deras glädje och det är väldigt häftigt”.

Frizon från stress och press

Jimmica har gått från att driva Aktiv Ungdom helt ideellt till att idag arbeta 75 procent i föreningen. Dessutom leder honfyra av grupperna själv. Alla andra grupperleds av ungdomar och för Jimmica har det hela tiden varit självklart att arbeta med unga ledare.

”För mig är Aktiv Ungdom i Bankeryd ungdomarnas förening. Det tillför ytterligare en dimension till deras dansintresse. Vi sitter alltid ner inför varje termin och planerar tillsammans vilket tema vi ska ha. Min roll är att lotsa ungdomarna i deras ledarskap i både med- och motgång. Men även hjälpa till att hitta en röd tråd för den kommande terminen och den avslutande föreställningen. De ska känna ett det är deras förening och deras föreställning. Därför planerar de själva sina gruppers träningar och del i föreställningar. De växer utan tvekan med ansvaret. De gillar skapandet och det blir lite som ett konstprojekt. Det är många som vill vara ledare och vi har kö även där”.

Jimmica berättar att hon fortfarande harkontakt med flera av ledarna som har slutat. ”Jag har kontakt med flera som tidigare jobbade hos oss som dansledare. De berättar att de själva ser tillbaka på sin tid hos Aktiv Ungdom Bankeryd med enorm värme och tacksamhet för den personliga utvecklingde fick genom sitt ledarskap här hos oss. Och att de nu i vuxen ålder saknar delaktigheten i ”Aktiv Ungdom-familjen”. Sen händer det att vissa kommer tillbaka och gästspelar på ett eller annat sätt i föreningen även i vuxen ålder”.

Alldeles för många ungdomar har för mycket stress i sina liv idag och många lider tyvärr av någon form av psykisk ohälsa. Att röra på sig och att dessutom få göra det ien grupp och att vara delaktig i ett större sammanhang är en oerhört viktig motpol till dagens stressade samhälle.

”Jag kan se att många tyvärr slutar strax innan gymnasiet. De upplever att de inte hinner för att pressen är för stor på dem att prestera i andra sammanhang. Aktiv Ungdom ska vara en frizon från stress och press, där du kan släppa och glömma allt annat för en stund. Här existerar bara dansen, gemenskapen och glädjen”. #

Text: Niklas Bohman
Foto: Mari Widetoft

Share post with: