Det uppkopplade samhället är ett fenomen som det talas allt oftare om i media och näringslivet. Samhällen där man med hjälp av tekniska sammankopplingar skapar olika typer av serviceinsatser med målet att på något sätt underlätta vardagen för de människor som bor eller befinner sig där.

Vi har träffat Science Parks affärsutvecklare Kenneth Hellman, som berättar om ett spännande projekt han jobbar med just nu: Habo – Smart City. Ett samarbete mellan Habo kommun, Science Park, Jönköping University och Fagerhults Belysning AB.

Men vad är egentligen en så kallad ”smart stad”? Kenneth menar att den gemensamma nämnaren är digitala tjänster som på något sätt gynnar samhället och tillvaron för människorna där.

En smart stad är ingenting man bara skapar utan är någonting som successivt växer fram och till slut blir en självklar del av vår vardag

– I Vasaparken i Stockholm har man till exempel installerat sensorer i soptunnorna som automatiskt signalerar när de är fulla och behöver tömmas. Signalen skickas direkt till en central som i sin tur kan anpassa sina tömningsrundor efter den information som kommit in. Detta innebär en effektivisering både ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Tack vare detta har tömningsbehovet av Vasaparkens soptunnor minskat med 70%. Även klagomålen på renhållningen i parken har minskat markant.

Ett begrepp som ofta förekommer i vårt samtal med Kenneth är ”sensorer”. Tekniken i smarta städer baseras nämligen till stor del på just det. Sensorer i form av mätare som skickar information om till exempel vattenkvalitén vid badplatser eller föroreningar i luften, det kan vara tekniska lösningar för en tryggare hemtjänst och äldrevård, screeningverktyg som i ett tidigt skede kan upptäcka dyslexi hos barn eller sensorstyrd belysning som tänds när någon närmar sig ett visst område, för att skapa trygghet och säkerhet.

– En smart stad är ingenting man bara skapar utan är någonting som successivt växer fram och till slut blir en självklar del av vår vardag. Vissa exempel som dyker upp kan kännas väldigt högte- knologiska medan andra tjänster sedan länge är en självklar del av vår vardag – till exempel möjligheten att kolla busstidtabellen eller betala dina räkningar via telefonen.

I samtalet om smarta städer går tankarna ofta inte helt osökt till större städer och metropoler runt om i världen, men till våren är tanken att även Habo ska få ett smakprov på vad ett inslag i en smart stad kan vara.

Habo ska få ett smakprov på vad ett inslag i en smart stad kan vara

– Konceptet kommer att börja i en väldigt liten skala på Blå torget i centrala Habo och formas efter medborgarnas behov och tankar om vad det är för slags tjänst eller service som kan komma till nytta. Eftersom Fagerhults Belysning AB är involverade i projektet kommer den fysiska installationen att involvera ljusteknik av något slag.

Utställning på biblioteket

I den inledande delen av projektet är målet med projektet att medborgare och politiker ska få upp ögonen för fenomenet Smart Cities och att fånga upp de idéer som finns runt ämnet. Därför kommer Habo kommun tillsammans med Science Park, Jönköping University och Fagerhults Belysning AB att anordna en utställning på Habo bibliotek med start lördagen den 2 december. Utställningen som är gratis och öppen för allmänheten kommer att visa spännande exempel på olika inslag från smarta städer. Där kommer det även att finnas möjlighet för kommunens invånare att lämna sina egna förslag på vilken typ av service eller tjänst de vill se i Habo och på så vis vara delaktiga. #

Text: Malin Wester
Foto: Jonathan Bryskhe

Share post with: