John Ygemar jobbar sedan 2016 som ungdomscoach på Habo kommun. Häng med när han berättar mer om vad en ungdomscoach gör och varför han brinner så mycket för sitt yrke.

Vad gör en ungdomscoach?

– Att jobba som ungdomscoach handlar först och främst om att finnas till och vara närvarande för alla ungdomar i åldrarna 16-24 i Habo kommun. Syftet är att hjälpa de som befinner sig i den så kallade ”gråzonen” att hitta motivation och inspiration samt att tillsammans bygga upp en plan för framtiden med avklarade studier i skola/gymnasieskola som främsta mål.

Möjligheterna att få ett arbete ökar enligt studier med hela 80% om man slutfört gymnasiet. Mitt jobb handlar även till stor del om att hela tiden arbeta förebyggande. Att redan på plats i skolan skapa en relation till eleverna för att i ett tidigt skede kunna finnas till hjälp för de som behöver stöd. Vi vill att kommunens ungdomar ska komma ut i arbetslivet eller fortsatt utbildning med ett starkt självförtroende och en känsla av att ha lyckats.

Syftet är att hjälpa de som befinner sig i den så kallade gråzonen att hitta motivation och inspiration

Hur kommer det sig att du började jobba som ungdomscoach?

– Jag har alltid gillat att arbeta med barn och ungdomar och har – tidigare bland annat jobbat med barn med olika funktionsvariationer. Jag har även engagerat mig mycket som ledare i olika föreningar. Det som lockade mig att söka tjänsten som ungdomscoach var bland annat att det var en helt ny tjänst, vilket jag såg som en möjlighet att själv få vara med att forma en agenda och ett team.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Det absolut bästa med mitt jobb är helt klart alla härliga människor jag får träffa – gamla som unga, och såklart möjligheten att kunna motivera och hjälpa ungdomar till en bättre framtid. Det är roligt att jobba i en kommun med kloka och glada kollegor som vågar tänka ett steg längre och är nyfikna på hur man kan förebygga utanförskap innan problemet uppstår. Det positiva med att jobba i en liten kommun är a man verkligen kan vara med att påverka, få saker att hända och se tydliga effekter av arbetet som görs.

Vilka är de största behoven hos ungdomarna du arbetar med?

– Hos nästan alla jag träffar är det största behovet att bli sedda och hörda i en miljö som inte är dömande. Att bli accepterade för vilka de är i den situation som de befinner sig i. Många har tappat självkänslan och behöver hjälp att tända gnistan och väcka liv i motivationen igen. Då blickar vi framåt och hittar lösningar, möjligheter och skapar en framtidstro tillsammans. Det är viktigt att vi som vuxna är förebilder och tar oss tid på riktigt. Det är det många unga som verkligen saknar. Vi behöver våga ställa frågor och intressera oss för ungdomar oavsett om det är våra egna eller om vi möter dem i samhället.

Vad görs för att utveckla och förändra ungdomsarbetet?

– Utifrån min roll handlar det om att skapa en relation och allians med de ungdomar som ligger i riskzonen för till exempel eventuella skolavhopp eller för de som har hög frånvaro i skolan. Att ha individuella samtal som är målinriktade och motiverande. Vi försöker även hela tiden att ha en god kommunikation med skolorna kring dessa frågor för att öka kunskapen kring problematiken som finns. Idag jobbar vi också mycket med att stärka relationen till gymnasieskolorna i Jönköpings kommun för att i ett tidigt skede kunna finnas till för de elever som funderar på att göra andra val i livet. Det är även viktigt att försöka hitta lösningar för dem där fortsatta studier inte är ett alternativ. Detta gör vi till exempel genom att hjälpa 16-17-åringar att hitta en praktikplats där personen i fråga får en ersättning i form av att man får behålla sitt studiebidrag.
Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 3)

Vilka fler satsningar har gjorts inom området under 2017/2018 och vad finns det för projekt framöver?

– Att min tjänst kom till är ju i sig en stor satsning. Vi har även arbetat mycket tillsammans med Habos näringsliv som är väldigt samarbetsvilliga och som även gör en insats för att hjälpa ungdomar med sysselsättning. Det är vi enormt tacksamma för! Framöver har vi en mängd projekt på gång, men ett exempel är bland annat ett projekt där vi operativt undersöker de bakomliggande orsakerna till utanförskap i åldrarna 16-24 och hur vi kan bli bättre på att förebygga dessa problem. Detta är ett samarbete mellan Habo-, Mullsjö- och Vaggeryd kommun. Sedan är såklart även framtidens stora utmaning och mål att nå fram till och hjälpa ännu fler ungdomar.

Det fartyg som aldrig lämnar hamn når aldrig nya oceaner

Vad är det viktigaste budskapet du vill förmedla till de ungdomar du jobbar med?

– De drömmar du har är inte försent att uppfylla – ha stora drömmar och små mål. Jag brukar dela med mig av ett citat som jag gillar och som passar många ungdomars situation: ”Det fartyg som aldrig lämnar hamn når aldrig nya oceaner”. #

Text: Malin Wester
Foto: Jennifer Ygemar

Share post with: