Den 9 september är det val till riksdag, kommun och landsting i Sverige. Vad många inte vet är att det är kommunen som ansvarar för genomförandet av röstning i kommunen, och det är ett stort arbete. Förberedelserna började redan för ett år sedan då en översyn och förändring av valdistriktsindelningen gjordes. Under våren fortsätter förberedelserna för att intensifieras i augusti och september.

Den statliga Valmyndigheten ansvarar för a samordna genomförandet av valet. Till sin hjälp har Valmyndigheten dels en regional valmyndighet (länsstyrelsen) och dels en lokal valmyndighet (kommunens valnämnd). I Habo består valnämnden av fem ledamöter och fem ersättare. Valnämnden skiljer sig åt från de andra nämnderna på det sättet att den inte ska bedriva partipolitik, utan dess främsta syfte är att genomföra valet på ett rättssäkert sätt. Det är valnämnden som är ytterst ansvarig för genomförandet av valet, men det praktiska arbetet sköts av kommunens informations- och kanslienhet och av valnämndens ordförande, som denna mandatperiod heter Nils-Inge Carlsson (S). En stor arbetsinsats görs också av ordförandena i respektive valdistrikt.

Snart är det dags att välja

I ansvaret för att genomföra röstningen ingår bland annat att utse och utbilda röstmottagare och se till att det finns vallokaler och lokaler för förtidsröstning, samt se till att allt material finns på plats då röstningen ska genomföras.

Valnämnden ansvarar också för den preliminära räkningen av rösterna dels på valkvällen, dels på onsdagen veckan efter valdagen. I praktiken är det röstmottagarna ute i vallokalerna som genomför räkningen av rösterna på valkvällen.

Nya valdistrikt

Redan 2017 började förberedelserna med en översyn av valdistrikten. Habo kommun är indelat i sex valdistrikt, fyra i tätorten och två på landsbygden. Varje valdistrikt leds av en ordförande. Anledningen till översynen var att Bränninge valdistrikt hade blivit för stort, medan Kråkeryds valdistrikt hade blivit för litet och kartan behövde därför ritas om.

– Det är inte ett lätt jobb att rita om kartan så att det ska blir bra för alla, men till slut kom vi fram till en lösning där de som bor på Sjogarp får tillhöra Kärrs valdistrikt och rösta på Kärrsgården (tidigare röstade de på Bränningeskolan) och de som bor på Mölekullen får rösta på Kråkerydsskolan (tidigare röstade de på Hagaboda), säger valnämndens sekreterare Frida Wahlund.

Andra förberedelser som måste göras långt innan är att rekrytera röstmottagare.

– De flesta röstmottagare tycker att det är roligt och spännande att arbeta på valdagen och ofta är det samma personer från år till år, men just i år är det många som har suttit väldigt länge och som själva bett om att få lämna sin plats till yngre förmågor, berättar Frida Wahlund.

Från och med den 22 augusti kommer du att kunna förtidsrösta i vilken förtidsröstningslokal du vill i hela landet

– Vi har också sett över och räknat igenom det material vi fick över från förra valet, för att veta hur mycket nytt material vi ska beställa. Det som ska beställas är bland annat valkuvert, röstsedlar, förtidsröstningskuvert, sigill, handledningar och affischer.

Hur röstar man?

Den 9 september är det så val till riskdag, kommun och landsting. Ja, enligt lagen heter det val till landsting, även om vi i Jönköpings län är en region. Därför kommer det stå landstingsfullmäktige på röstsedlarna.

Från och med den 22 augusti kommer du att kunna förtidsrösta
i vilken för förtidsröstningslokal du vill i hela landet. Arbetar du t ex
i Jönköping kan du passa på att förtidsrösta i en förtidsröstningslokal i närheten av ditt arbete. I Habo erbjuder vi förtidsröstning på Habo bibliotek, från den 22 augusti och alla dagar fram till valet. Där kan alla rösta, oavsett om de bor i Habo, Skellefteå eller Tidaholm. Ska du förtidsrösta är det viktigt att du har med dig ditt röstkort. Röstkortet läggs tillsammans med dina röster i ett förtidsröstningskuvert, som på valdagen körs ut till din vallokal. Tappar du bort ditt röstkort kan få ett ny utskrivet i kommunhusets reception eller på bibliotekets förtidsröstning.

I vallokalen däremot, kan bara den som hör till det valdistriktet rösta. På ditt röstkort står vilken vallokal du tillhör.

Ångerröstning

Alla förtidsröster sparas fram till valdagen. Då körs de ut till det distrikt de tillhör. Det är ett stort jobb att sortera förtidsrösterna i distriktsordning, men även i nummerordning utefter nummer i röstlängden. Det burkar ta ganska många timmar.

För att valhemligheten ska kunna bevaras ska förtidsrösterna skiljas från röstkorten och läggas i valurnan ihop med de andra rösterna som läggs på valdagen.

För att valhemligheten ska kunna bevaras ska förtidsrösterna skiljas från röstkorten och läggas i valurnan ihop med de andra rösterna som läggs på valdagen. Inga förtidsröster får dock läggas i urnan förrän efter kl. 20.00 på valdagen då alla vallokaler har stängt. Anledningen till detta är att man i de allmänna valen kan ångerrösta, och det skulle inte fungera om förtidsrösterna redan var ilagda i urnan. Ångerröstning innebär att du kan förtidsrösta upp till 18 dagar före valet, men sedan ändra dig.

Det är inte vanligt med ångerröstning, men teoretiskt sett skulle det kunna inträffa något efter att du lämnat din förtidsröst som får dig att vilja lägga din röst på ett annat parti, eller en annan person istället. Du kan bara ångerrösta i din vallokal (ej i förtidsröstningslokal). Berätta gärna att du ska ångerrösta för då kan du få tillbaka din förtidsröst (förutsatt att den hunnit komma till vallokalen). Rösta sedan som vanligt. Om du inte får tillbaka din förtidsröst så upptäcks det att du har ångerröstat när förtidsrösterna ska läggas i urnan, för då kommer du redan att vara avprickad i röstlängden.

Varför kan man inte rösta via nätet?

En fråga många ställer sig är varför man inte kan rösta via internet? Svaret är enkelt: valhemligheten. Om du röstar hemma via nätet kan ingen garantera att du inte blir tvingad att rösta på ett visst parti, eller att det ens är du själv som röstar. #

Text: Sofia Jarl & Frida Wahlund
Foto: Sofia Jarl

Share post with: