Att föda mina tre barn gjorde mig stark och tapper. Jag var som en lejoninna, beredd att skydda dem med mitt liv. När jag nyligen blev farmor var det som om all sorg från min egen barndom rann över och jag översköljdes av storheten av att kunna älska en annan varelse så oändligt. En mjuk, ödmjuk och villkorslös kärlek. Men vad är kärlek egentligen?

Det är på så många sätt omöjligt att beskriva samtidigt som det inte finns något härligare att skriva om. Ömhet? Omtanke? Vänskap? Passion? Empati?

If you want your children to turn out well, spend twice as much time with them, and half as much money / Abigail Van Buren

Kärlek kan upplevas på många olika sätt. Det kan vara en pirrig eller varm känsla i kroppen. Det kan vara något vi visar genom att göra saker för en annan person. Det är bara du själv som kan svara på vad kärlek är för just dig. Men kärlek i alla sina former är en nödvändig del av livet. När vi älskar någon ovillkorligt (oavsett om det är ett barn, en livspartner eller en familjemedlem) är det inte för att personen vi älskar är utan brister, utan snarare för att vi vet att bristerna är en nödvändig del av personen. Kärlek skall ges ovillkorligt, om vi måste be om kärlek är det inte kärlek. Äkta kärlek ger mer än den tar och den kräver aldrig att du måste ändra på vem du är. När behöver vi mest kärlek?

För barn är villkorslös kärlek livsviktig. Den ger självkänsla och självförtroende. Känner barnet att det är accepterat och omtyckt, så behöver det inte hela tiden försöka bli godkänt. När man inte blir älskad av en förälder tar man på sig skulden. ”Är jag alltid avvisad måste det ju vara för att jag inte är värd att älskas”. Att visa barn att de är älskade och accepterade bara för att de finns, är det första och viktigaste steget för att bygga en sund självkänsla. Även när de gör fel ibland (hur ska de annars lära sig?) måste barnen få budskapet att de är värda kärlek från de viktigaste vuxna i deras liv – deras föräldrar.

När barn känner sig trygga, är de mindre rädda för att misslyckas och mer benägna att riskera att försöka igen när de misslyckas. Vår uppgift som föräldrar är att tillfredsställa våra barns grundläggande behov. Mat och skydd är basala behov som barn behöver få uppfyllda. Ett barn kan aldrig få för mycket kärlek och närhet. Men kärlek är också att sätta gränser. Vårt jobb är att förbereda dem för vuxenlivet. Det är viktigt att de lär sig att handlingar får konsekvenser. Att veta och lita på att de viktigaste personerna i deras liv är konsekventa och ger hjälp när det behövs, inte innan det behövs. Det har aldrig varit så lätt att skämma bort sina barn som i dag. Men om vi alltid ställer upp på deras önskningar, låter dem få all uppmärksamhet och inte sätter tydliga gränser så förstör vi för dem.

Christiane driver Lustfyllt i Munkaskog och är diplomerad samtalscoach i Psykosyntes.

Bortskämda barn (och vuxna) som får allt serverat kan få svårt att glädja sig åt allt livet ger. Det är inte kärlek att låta sina barn tro att de alltid kan få allt av oss. Det kommer att finnas en dag då vi inte finns kvar på jorden. En av de finaste gåvorna vi kan skicka med våra barn är en grundmurad självkänsla, känslan att de klarar motgångar och svårigheter, att problem har lösningar, att ansträngning ger resultat, att livet inte alltid är en dans på rosor men att efter snön kommer våren. Ett barn som är älskat blir en vuxen som älskar.

…men dig vill jag följa i vinter och vår, och all min levnads dagar.

signerat Christiane Petit

Share post with: